Trudne pytania młodych, czyli miłość i czystość we współczesnych realiach

Warszawska Wspólnota Akademicka stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” po Mszy Świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, 25 listopada br. miała jedno ze swoich spotkań. Było ono wyjątkowe, ponieważ jego gośćmi byli przedstawiciele Fundacji „Ster na miłość” – Iga i Konrad Grzybowscy. Poprowadzili oni konferencję o miłości i czystości zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa. Odpowiadali również na pytania studentów.

Konferencja odbyła się z inicjatywy stypendystki Justyny Gawryś, w odpowiedzi na pytania, jakie zrodziły się w młodych sercach w związku z uczuciem, jakim jest miłość. Elementem konferencji były pytania studentów, które przekazano prowadzącym na kilka dni przed spotkaniem.

Wejściem do prelekcji było pytanie do słuchaczy: „Czego każdy z nas najbardziej pragnie w życiu?”. Nie mieliśmy problemu z odpowiedzią: m i ł o ś c i. Podstawą do dalszych refleksji było świadectwo małżeństwa: Igi i Konrada. Na przykładzie własnego życia opowiadali nam o okresie zakochania, o różnicach między miłością a zakochaniem. Zapoznali nas z  wyglądem narzeczeństwa, które powinno być okresem sprawdzenia swoich możliwości i tego, czego możemy oczekiwać od drugiej osoby. Przedstawiali zalety zachowania czystości przedmałżeńskiej. Dowiedzieliśmy się również o istocie czystości w małżeństwie. Całość wynurzeń sprowadzić można do myśli, że jeśli dochowamy czystości i poniesiemy trud z tym związany, stawimy także czoła wierności małżeńskiej.

Była to okazja do poznania różnych aspektów sakramentu małżeństwa. Jego wagę i istotę w życiu ludzi oddały słowa: „Ludzkiej miłości może kiedyś zabraknąć, dlatego należy czerpać od Najwyższego”. Podkreśla to podstawę wiary i małżeństwa w budowaniu długotrwałego związku. Zastanowiliśmy się również nad trudnościami wynikającymi z miłości miedzy ludźmi różnego wyznania lub osobą wierzącą a ateistą. Oczywiście nie zdyskredytowano takiej miłości, ale na podstawie przykładów pokazano rozterki ludzi, którzy próbowali przezwyciężyć różnice i bariery.

Fundacja „Ster na miłość” powstała w 2015 roku. Jej cele to edukacja i profilaktyka w zakresie rozwoju płciowego, tożsamości płciowej i dojrzewania. Fundacja prowadzi zajęcia dla młodzieży szkolnej, ale dodatkowo dla rodziców i wychowawców. Promuje asertywne postawy wobec zagrożeń w najbliższym otoczeniu młodzieży oraz zdrowy styl życia. Impulsem do założenia fundacji przez młodych pedagogów było zauważenie zagubienia dzieci pośród niebezpieczeństw świata.

Monika Julia Tułodziecka