Wypełnianie wniosków o kontynuację stypendium

Drodzy Stypendyści!

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego. Niebawem będziecie musieli rozpocząć wypełnianie wniosków o kontynuację stypendium w roku szkolnym 2013/2014. Poniżej garść najważniejszych informacji dotyczących tego, co i jak powinniście zrobić, by móc cieszyć się stypendium od września

UWAGA! Treść tej wiadomości nie dotyczy maturzystów!

 1. 1.        KRYTERIA

Każdy, kto chce ubiegać się o kontynuację stypendium w ramach programu realizowanego przez naszą Fundację powinien spełniać następujące kryteria:

 1. I.                     Średnia na zakończenie roku szkolnego:

Dla uczniów gimnazjum to – 4,7

Dla uczniów szkół średnich – 4,5

 Pamiętajcie, że każdy wniosek rozpatrujemy indywidulanie. Jeśli z jakiś przyczyn nie udało się Wam uzyskać wymaganej średniej, nie zrażajcie się! Przyślijcie do nas swoje dokumenty.

Zdarza się, że ze względu na słabszą średnią przyznajemy tzw. stypendium warunkowe, które wypłacane jest jedynie w pierwszym semestrze. Po tym czasie stypendysta, powinien przysłać nam zaświadczenie o ocenach uzyskanych na koniec zimowego semestru. Jeśli zauważymy postępy (tzn. średnia będzie wyższa) przedłużamy stypendium do końca roku szkolnego.

 1. II.                    Dochód:

Dochód w rodzinie stypendysty nie powinien przekraczać kwoty 1050 zł brutto na jednego jej członka.

Uwaga warunkami niezbędnymi do uzyskania stypendium w kolejnym roku są również:

 • POZYTYWNA OPINIA KOORDYNATORA DIECEZJALNEGO
 • OBECNOŚĆ NA OBOZIE STYPENDYSTÓW W OLSZTYNIE

Udział w obozie jest swoistym zwieńczeniem każdego roku szkolnego. Uczestnictwo w nim stanowi szansę na poznanie nowego miasta oraz nawiązanie przyjaźni z innymi stypendystami. Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy mogli spotkać się w Olsztynie.

Jeśli jednak z jakiś przyczyn nie będziecie mogli wziąć udziału w obozie (bo np. nagle się rozchorujecie), usprawiedliwcie się!  Zróbcie to za korzystając z tego linku:

http://www.obozy.dzielo.pl/usprawiedliwienia/usprawiedliwienieucznia.php

 Nieusprawiedliwione nieobecności skutkować będą nieprzyznaniem stypendium!!!!

 

 1. 2.        TERMINY

Wnioski na nowy rok szkolny będziecie mogli wypełniać na portalu stypendysta.pl od 15 czerwca do 5 lipca 2013 r.

Termin składnia wniosków dla ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM upływa 26 lipca 2013 r.  – jest wydłużony, ze względu na proces rekrutacji do szkół średnich (ważne, byście we wniosku wpisali szkołę średnią, do której pójdziecie od września)

UWAGA!!! Jeśli zaczniecie wypełniać coś przed 15 czerwca – nie zostanie to zapisane i będziecie musieli zaczynać wszystko od nowa!!! 

Wypełniony, podpisany wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami będziecie musieli przesłać do swoich księży koordynatorów. Im szybciej uporacie się z wysyłką tym lepiej – pamiętajcie, że 5 lipca rozpoczyna się obóz w Olsztynie!!!

 Zachęcam Was do tego, by wypełnić wniosek do 28 czerwca. Później zostanie Wam tylko dołączenie do niego zeskanowanego świadectwa.

 1. 3.        ZAŁĄCZNIKI

Powszechnie wiadomo, że do każdego porządnego wniosku powinny być dołączone załączniki. Oto lista dokumentów, które będziecie musieli zebrać w najbliższym czasie:

1. Kopia świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego
(potwierdzona obustronnie za zgodność z oryginałem!) 

2. Opinia wychowawcy (nie dotyczy studentów)

3. Opinia Księdza Proboszcza (nie dotyczy studentów)

4. Opinie katechety (nie dotyczy studentów)

5. Zaświadczenie o wolontariacie

6. Kopia PITu wszystkich dorosłych członków rodziny za rok poprzedzający składanie wniosku – potwierdzona obustronnie za zgodność z oryginałem! (lub oświadczenie pełnoletniego rodzeństwa, że nie otrzymuje jeszcze żadnych dochodów i nie rozliczało się) lub inne dokumenty potwierdzające główne źródło utrzymania rodziny.

7. Informacja o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego (wydaje Urząd Miasta i Gminy) lub oświadczenie o braku posiadania gospodarstwa;

8. Zaświadczenie o posiadaniu rodzeństwa w wieku przed-szkolnym (kopia aktu urodzenia) i szkolnym (zaświadczenia o pobieraniu nauki, studiach):
(nie dotyczy osób bez rodzeństwa);

9. Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych we wspólnym gospodarstwie domowym:

10. Zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotnych osób wykazanych w pkt. 9 lub oświadczenie, że osoba nie jest zarejestrowana w urzędzie ale jest bezrobotna:
(nie dotyczy w przypadku gdy obydwoje z rodziców (opiekunów prawnych) są pracujący);

11. Zaświadczenie o pobieraniu rent i emerytur osób wskazanych w pkt. 9:
(nie dotyczy w przypadku gdy obydwoje z rodziców (opiekunów prawnych) są pracujący);

12. Kopia decyzji o dopłatach unijnych lub ich braku osób wykazanych w pkt. 9:
(nie dotyczy w przypadku gdy żadne z rodziców nie prowadzi gospodarstwa rolnego);

13. Informacja z Gminnego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu bądź nie zasiłków;

14. Informacja o stanie zdrowia:
(dotyczy niepełnosprawnych i przewlekle chorych);

15. Informacja o dyplomach, osiągnięciach:
(opcjonalnie);

16. Rodzina niepełna akty zgonu, zaświadczenia o alimentach, orzeczenia sądu:
(nie dotyczy pełnych rodzin).

WAŻNE INFORMACJE dot. załączników: 

 • Od tego roku osoby ubiegające się od kontynuację muszą dołączyć do swojego wniosku opinie od wychowawcy, katechety i proboszcza. Pamiętajcie, by ich nie pominąć!!!
 • Od tego roku inaczej wygląda proces uzyskiwania informacji na temat dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolnych. Do niedawna ARiMR rozsyłał decyzje o przyznaniu tych świadczeń wszystkim beneficjentom. Od 2012 roku, by uzyskać ten dokument trzeba  wystąpić do kierownika biura powiatowego Agencji. Zwróćcie na to uwagę kompletując swoje załączniki!
 • Pamiętajcie o tym, by do wniosku dołączyć swoje zdjęcie. Lubimy wiedzieć, z kim mamy do czynieniaJ
 • NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!!! Zadbajcie więc o to, by do ks. koordynatora trafiły wnioski z wszystkimi koniecznymi załącznikami.

 

fot. Michał Ziółkowski