XV Jubileuszowy Rodzinny Rajd Górski „Dzień Papieski”

Organizator Rajdu: Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Oddział Zakładowy PTTK „Andropol”

Uczestników: ok. 1000 (w tym 50 ze Słowacji) z 48 miejscowości

Podczas Rajdu harcerze ze szczepu im. Szarych Szeregów z Andrychowa przeprowadzili zbiórkę pieniężną na rzecz zdolnych studentów pochodzących z ubogich rodzin „Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Zebrano 1181,64zł.

Na mecie czynny był punkt TRW GOT oraz opieki medycznej w przeprowadzonych konkursach na mecie zwyciężyli:

-„Znam  Życie Św. Jana Pawła II” – Anna Paździora z Wadowic

-„Pierwszej Pomocy” – Andrzej Brańka z Andrychowa

-„Turystyczny” – Marian Kowalski z Bielska – Białej

-„Ringo” – Mariusz Paździora z Wadowic

-„Rzutki” – Jan Kwaśniewski z Rabki

-„Najmłodszy Uczestnik” – 18-miesięczna Natalia Marynda z Krakowa

-„Najstarszy Uczestnik” – Tadeusz Hałat (83 lata) z Andrychowa

-„Najliczniejsza Rodzina” – Państwo Lizakowie z Krzeszowa

-„Turysta z Najdalszej Miejscowości” – Krzysztof Kowalski z Kielc

O godzinie 12 organizatorzy i uczestnicy wzięli udział w Mszy Św. w Kaplicy „Ludzi Gór” sprawowanej przez ks. Proboszcza Antoniego Kanii z Krzeszowa w intencji Św. Jana Pawła II (brał udział również Sztandar). Rajd zakończono w Stanicy „Hucuł” w Sułkowicach wręczając pamiątki rajdowe uczestniczącym jeźdźcom z 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Serdeczne podziękowanie dla bardzo miłej obsługi i gospodarzy schroniska PTTK im. Czesława Panczakiewicza, „Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia”, OSP w Rzykach oraz wszystkim, którzy jakikolwiek sposób© przyczynili się, aby kolejna udana impreza turystyczna zostałą dobrze zapamiętana.

Rajd był realizacją zadania publicznego zleconego przez Zarząd Powiatu Wadowickiego na rok 2015r.

Pozostaje z turystycznym pozdrowieniem

Tadeusz Sumper