XXI Dzień Papieski w Lubaczowie

Już w niedzielę 10 października w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie obchodzony będzie XXI Dzień Papieski. Hasłem tego dnia są słowa „Nie lękajcie się!”. Liczne wydarzenia związane z obchodami XXI Dnia Papieskiego odbędą się m.in. w Lubaczowie.

10 października 2021 r.

godz. 1100     Mszy św. z homilią, pod przewodnictwem ks. Dziekana Andrzeja Stopyry, przy udziale stowarzyszeń i organizacji katolickich (konkatedra).

godz. 1200 – Z placu przy konkatedrze wyruszy, organizowany przez Lubaczowską Grupę Rowerową KRESY, rajd rowerowy.  Trasa przejazdu (ok. 40 km) będzie następująca: Lubaczów, Dąbrowa, Łukawiec (modlitwa przed obrazem Matki Bożej Tartakowskiej, którą koronował Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Lubaczowa 2-3 czerwca 1991 r., oraz obejrzenie pamiątek po Janie Pawle II), Czerniawka (odpoczynek i odmówienie modlitwy różańcowej), Nowa Grobla, Opaka, Dąbków, Lubaczów. Zakończenie przy pomniku św. Jana Pawła II.

godz. 2000 –  Apel papieski na stadionie, przy obelisku i krzyżu upamiętniającym pobyt Ojca Świętego w Lubaczowie 2-3.06.1991 r. Wybrane fragmenty z książki Jana Pawła II pt. „Nie lękajcie się”, przez prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie czytają  członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Pod obeliskiem złożone zostaną wiązanki kwiatów i zapalone znicze przez delegacje władz Samorządowych, Klubu Inteligencji Katolickiej i mieszkańców.

godz. 2045 –  Procesja z portretem św. Jana Pawła II przejdzie drogą papieską do konkatedry. O godz. 21 odbędzie się Apel Jasnogórski przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, a następnie nastąpi przemarsz pod pomnik Papieża Polaka, przy kościele. św. Karola Boromeusza. Po modlitwie do  Świętego Jana Pawła II, o 2137, w godzinę śmierci Jan Pawła II nastąpi cisza.

16 października 2021 r.

godz. 1730    Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej poprowadzą Różaniec św.

godz. 1800 – Odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna w 43 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, przy udziale członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie (konkatedra).

W czasie Dnia Papieskiego w ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na stypendia edukacyjne dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin i małych miejscowości.

Stanisław Latek, KIK Warszawa