15-lecie „Żywego Pomnika”

Szanowni Państwo!­

Rok 2015 będzie niezwykle ważnym, bo jubileuszowym rokiem działalności Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Organizacja ta powołana została do istnienia przez Konferencję Episkopatu Polski w roku 2000 jako pokłosie pamiętnej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny z roku poprzedniego.

Pomysłodawcy stworzenia Fundacji precyzyjnie określili obszary jej działania. Propagowanie papieskiego nauczania, podtrzymywanie pamięci o najwybitniejszym przedstawicielu rodu Słowian, wspieranie mediów katolickich oraz wyrównywanie szans edukacyjnych – to najważniejsze cele realizowane przez FDNT.

W ciągu 15 lat swojego istnienia nasza organizacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Bez pomocy stypendialnej ta zdolna, utalentowana i pochodząca z niewielkich miejscowości młodzież nie byłaby w stanie zdobyć wykształcenia na poziomie odpowiadającym jej nieprzeciętnym możliwościom.

Podopieczni Fundacji to w większości osoby zamieszkujące regiony charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia i brakiem istotnych perspektyw rozwojowych. Ich rodziny, bardzo często wielodzietne i przeżywające przeróżne trudności ekonomiczne, zwyczajnie nie są w stanie pomóc im w zdobyciu dobrego wykształcenia.

Warto zaznaczyć, że opieka, jaką nasza organizacja otacza swoich podopiecznych, obejmuje nie tylko comiesięczne stypendium, ale również bogaty program formacyjno-integracyjny. Jego fundamentem są coroczne obozy dla wszystkich stypendystów, a także spotkania w ramach poszczególnych diecezji oraz ośrodków akademickich w ciągu roku. Dzięki temu stypendyści, określani mianem „żywego pomnika” Jana Pawła II, mają szansę dzielenia świata wartości, którym z oddaniem służył ich Patron.

Co roku Fundacja na program stypendialny przeznacza blisko 11 mln. zł. Środki te pochodzą głównie ze zbiórek prowadzonych w ramach Dnia Papieskiego oraz z wpłat indywidualnych Darczyńców, którzy, dzieląc się swoimi pieniędzmi, „dzielą się miłością” do bliźnich, Boga i Ojczyzny.

Stypendyści po ukończeniu studiów mogą kontynuować swą przygodę ze środowiskiem fundacyjnym. Od 3 lat działa bowiem założone przez nich Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło. Pozwala ono utrzymywać byłym stypendystom więzi przyjaźni oraz spłacać dług wdzięczności wobec Ojca Świętego poprzez różnoraką działalność społeczną i świadectwo życia.

Upamiętnianie pontyfikatu Papieża-Polaka, do którego została powołana Fundacja, dokonuje się nade wszystko poprzez organizowanie corocznego Dnia Papieskiego. Stanowi on okazję do ponownego odczytania papieskiego nauczania, które nie traci niczego ze swej aktualności. Zadanie to jest niezwykle istotne zwłaszcza po kanonizacji Ojca Świętego. Obchody Dnia Papieskiego na poziomie lokalnym i centralnym ukazują ponadto osobę i dzieło Świętego Papieża młodemu pokoleniu, które nie miało już możliwości osobistego spotkania Jana Pawła II. Żywa pamięć o nim zależy w dużej mierze od naszej wspólnej troski i determinacji.

Dzień Papieski na stałe wpisał się w funkcjonowanie środowisk polonijnych na całym świecie. Jest obecny we wszystkich polskich parafiach Francji, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Zaangażowanie, jakim wykazuje się Polonia podczas Dnia Papieskiego, stanowi żywy dowód na to, że św. Jan Paweł II jednoczy Polaków wszystkich pokoleń niezależnie od miejsca, w którym mieszkają.

Kolejnym obszarem działalności Fundacji jest przyznawanie nagród TOTUS. Te „Katolickie Noble” są wyróżnieniem dla osób i środowisk przyczyniających się do promowania człowieka i ukazywania jego ludzkiej godności jako Dziecka Bożego. Statuetka anioła wzbijającego się do lotu spoczywająca w rękach laureatów przypomina, że życie to jednocześnie „dar i zadanie”, i że warto sięgać po człowieczeństwo na miarę wielkości, jaką widzieliśmy w osobie Jana Pawła II.

Mam nadzieję, że misja Fundacji zyska Państwa uznanie. Zachęcam do wspierania jej działań dla dobra potrzebujących, Kościoła i Ojczyzny. Wraz z życzeniami wielu łask bożych w Nowym, 2015 Roku – z serca błogosławię,

 

Kazimierz kard. Nycz

Metropolita Warszawski

Przewodniczący Rady Fundacji

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”