Adwentowe rekolekcje stypendystów z Olsztyna

W ostatnią niedzielę adwentu stypendyści z olsztyńskiej wspólnoty Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczyli w Dniu Skupienia  w kościele przy parafii św. Franciszka z Asyżu. Tematem przewodnim spotkania były słowa „Być człowiekiem nadziei.”

Dzień skupienia rozpoczął się od Mszy św., na której kazanie wygłosił ksiądz ks. Jarosław Klimczyk. „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię” – tak brzmiał temat wygłaszany przez rekolekcjonistę, który odniósł się do niedzielnej Ewangelii oraz przekazał odpowiednie wskazówki, jak przeżywać ostatnie dni Adwentu i przygotować się na Boże Narodzenie. Kapłan zwrócił uwagę na to, co jest naprawdę ważne w tym okresie, a o czym często zapominamy, zatracając się w przedświątecznej gorączce.

Po Mszy św. stypendyści udali się do sali na plebanii, gdzie spotkanie opłatkowe rozpoczęli wspólną modlitwą, która poprowadził ks. Piotr Dernowski – duszpasterz wspólnoty olsztyńskiej. Nie zabrakło świątecznej atmosfery i życzeń. Następnie stypendyści zasiedli do stołu zastawionego słodkościami oraz gorącymi napojami.

Kolejnym punktem wydarzenia było rozważanie słów św. Jana Pawła II i praca w grupach dzielenia. Stypendyści w każdym tygodniu miesiąca pracują nad materiałami, udostępnianymi przez Fundację. Są to fragmenty homilii Papieża Polaka. Podsumowaniem tygodniowych medytacji jest praca w grupach dzielenia. Stypendyści spotykają się w stałych zespołach i razem dzielą się owocami swoich rozważań. Następnie prezentują efekty miesięcznej pracy pozostałym grupom.

Zwieńczeniem dnia skupienia była adoracja Najświętszego Sakramentu. Poprowadził ją ks. Piotr Dernowski. Stypendyści rozpoczęli wspólną modlitwą, następnie każdy mógł przeżywać adorację w ciszy.

„Był to dla nas owocny czas, szczególnie przed samym Bożym Narodzeniem. Mogliśmy jeszcze bardziej otworzyć serca na przyjście Zbawiciela. Uważam, że dzięki wspólnym przeżywaniu dnia skupienia i wskazówkach księży odpowiednio przygotujemy się na Święta Narodzenia Pańskiego” – podsumowuje jedna z olsztyńskich stypendystek.

Kamila Babicka