Rok 2003

Nagrodę TOTUS 2003 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Siostra Małgorzata Chmielewska – za konkretną realizację u progu trzeciego tysiąclecia „wyobraźni miłosierdzia”, o którą apeluje Ojciec Święty Jan Paweł II; Piotr Pawłowski – za długoletnią pracę na rzecz poprawy sytuacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz zmianę wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, społeczeństwie także w uznaniu wielkiej osobistej determinacji, połączonej z pogoda ducha i kreatywnością.

 

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Adam Bujak – za autorstwo niepowtarzalnej galerii fotografii o wybitnych walorach artystycznych, utrwalającej dla przyszłych pokoleń wydarzenia ważne dla Kościoła Powszechnego w Polsce; Andrzej Bujnowski – za odnowę muzyki liturgicznej i wyjątkowy w skali międzynarodowej fenomen stworzenia i animowania środowiska młodych muzyków chrześcijańskich.

 

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę TOTUS otrzymała Katolicka Agencja Informacyjna – za nieustanną, od dziesięciu lat, obecność wydarzeń i treści pontyfikatu Jana Pawła II w przekazach Agencji, za publikowanie dokumentów papieskich, obsługę medialną pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny i ich dokumentowanie, za pomoc, udzielaną katolickim mediom w krajach Europy Wschodniej.

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę TOTUS otrzymał zespół twórców filmu „Edi” – za stworzenie – wbrew modom i komercyjnym pokusom – wybitnego filmu, opiewającego niezniszczalność dobra i miłości.