Rok 2004

Nagrodę TOTUS 2004 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Zofia Morawska – za ponad siedemdziesięcioletnią ofiarną i wytrwałą służbę niewidomym
i ociemniałym, za ogromną pracę na rzecz Zakładu dla niewidomych w Laskach; Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza – za realizowany od kilkunastu lat wszechstronny program edukacji młodych pokoleń, szczególnie za projekt: Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży.

W tej samej kategorii wyróżnienie specjalne otrzymała Sieć Katolickich Centrów Edukacji Młodzieży KANA – za rozpoczętą przed dziesięciu laty owocną pracę edukacyjną wśród młodzieży niezamożnej i bezrobotnej, za budzenie potrzeby stałego kształcenia się.

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę TOTUS otrzymał prof. Władysław Bartoszewski – za świadectwo humanizmu chrześcijańskiego inspirowane zasadami Ewangelii w sytuacji skrajnych zagrożeń podstawowych wartości ludzkich.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii przyznano Leszkowi Mądzikowi – za 35 lat pracy artystycznej, za wybitne osiągnięcia w działalności aktorskiej, reżyserskiej i dydaktycznej, za stworzenie „Sceny Plastycznej KUL”.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę TOTUS przyznano zespołowi redakcyjnemu albumu „Musicie być mocni” – za wydanie pierwszego pełnego dźwiękowego zapisu wszystkich wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, za niezwykle staranną formę edytorską albumu.

Również w tej kategorii przyznano wyróżnienie specjalne dla Josepha Weilera – za książkę „Chrześcijańska Europa”, za ukazywanie chrześcijańskich korzeni Europy i znaczenia nauczania społecznego Jana Pawła II dla jej przyszłości.

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę przyznano tygodnikom „Gość Niedzielny” i „Niedziela” – za inspirowanie nauczaniem Jana Pawła II, propagowanie wartości chrześcijańskich w mediach, za redagowanie tygodnika opiniotwórczego, mówiącego o sprawach społecznych i politycznych z perspektywy chrześcijańskiej.