Rok 2006

VI Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”. W całej Polsce odbywały się koncerty, konferencje naukowe, panele dyskusyjne oraz Msze św., podczas których wierni modlili się o szybką beatyfikację Jana Pawła II.

Główne obchody VI Dnia Papieskiego rozpoczęły się 7 października. Jak co roku towarzyszyły im wydarzenia w całej Polsce. W ich przygotowaniu uczestniczyli partnerzy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, tworzący wraz z nią Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego. Były to: Akcja Katolicka, Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej, katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa katolickiego „Zawisza” FSE, Ruch „Światło-Życie”, Duszpasterstwa Akademickie, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Fundacja Świętego Mikołaja oraz Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”. W okresie od 13 do 15 października około 100 tys. wolontariuszy w całym kraju zbierało pieniądze na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dzięki hojności Polaków, fundusz ten obejmuje obecnie 1600 uzdolnionych, młodych ludzi z 39 diecezji.

Centralne obchody VI Dnia Papieskiego rozpoczęły się 7 października na Zamku Królewskim w Warszawie uroczystym posiedzeniem Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i następującą po nim Galą Nagród TOTUS 2006. Prestiżowe nagrody TOTUS są corocznie przyznawane przez Fundację dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka.

Nagrody TOTUS przyznawane są w czterech kategoriach:

  • „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”,
  • „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”,
  • „Propagowanie nauczania Jana Pawła II”,
  • „TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”.

Dzień później, w niedzielę 8 października, we wszystkich kościołach w Polsce był odczytywany specjalny list pasterski biskupów polskich, zapowiadający obchody Dnia Papieskiego. W sobotę, 14 października w ramach VI Dnia Papieskiego w auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego o godz. 11:00 odbyła się Międzynarodowa Sesja Naukowa, organizowana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Zaproszeni goście podjęli temat Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia. Niedzielne obchody (15 października) rozpoczęły się Mszą Św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, transmitowaną przez Program 1 Polskiego Radia, o godz. 9:00. O godz. 13:00 Telewizja Polonia transmitowała Mszę św. dla zagranicy.

Głównym prelegentem wykładu był J. Em. Kard. Jozef Tomko – bliski współpracownik Jana Pawła II, który pełnił funkcje m.in. podsekretarza w Kongregacji ds. Biskupów oraz prefekta Kongregacji Ewangelizowania Ludów. Słowo wstępne wygłosili J. Em. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski, J. E. Abp. Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski. Spotkanie prowadził Marcin Przyciszewski.

Późnym popołudniem, o godz. 18:00 w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie z Jeanem Vanier, założycielem wspólnoty Arka (L’Arche) – działającej w 30 krajach, w tym również w Polsce. L’Arche jest wspólnotą, w której razem żyją i pracują osoby z upośledzeniem umysłowym oraz asystenci, którzy na pewien czas lub na stałe decydują się być w Arce.

Także o godzinie 18:00 odprawiona została Msza św. w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie z udziałem Prymasa Polski, Kard. Józefa Glempa. W tym roku, jak i w latach poprzednich, zgromadziło się na niej kilkuset młodych ludzi.

W niedzielny wieczór o godzinie 19:00 w Programie 2 TVP można było zobaczyć Koncert „Pokolenie dzieci JPII”, w którym wystąpili: Arka Noego, Dzieci z Brodą, Łobuzy Jezusa i Siostry Jeremiasza. Koncert poprowadzili Jadwiga i Dariusz Basińscy oraz Jacek Borusiński, czyli znany kabaret MUMIO.

Wielkim koncertem galowym „Tajemnica Światła – Tajemnica Miłosierdzia. Pieśń o Janie Pawle II” zakończyły się w Warszawie centralne obchody VI Dnia Papieskiego. W niedzielę 15 października na ulicach polskich miast odbyła się także kwesta na rzecz programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym muzycznym przedsięwzięciu wzięli udział m.in. Justyna Steczkowska, Olga Bończyk, Krystyna Kozanecka, Marta Kołodziejczyk, Michał Bajor, Roman Kołakowski, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Grzegorz Markowski, Chór „Hand of God”, Lucyna Malec, Grażyna Wolszczak, Agnieszka Warchulska, Irena Jun, Jan Peszek, Marcin Rogoziński, Jerzy Zelnik, Jan Frycz, Kazimierz Mazur, Ignacy Gogolewski, Olgierd Łukaszewicz. Artystom towarzyszyła Wrocławska Orkiestra Kameralna. Honorowy patronat nad Koncertem Galowymi VI Dnia Papieskiego, organizowanego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Autorem tego niezwykłego artystycznego przedsięwzięcia był Roman Kołakowski. Reżyserem koncertu – Bolesław Pawica. Aranżacje utworów i kierownictwo muzyczne objął Stefan Gąsieniec. Scenografię wykonała Anna Brodnicka. Współorganizatorem koncertu było Miasto Stołeczne Warszawa.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja przygotowała multimedialną ogólnopolską kampanię społeczną promującą VI Dzień Papieski. Celem kampanii była promocja hasła Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia” oraz zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla niezamożnej, uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, prowadzonego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Ogólnopolska kampania z wykorzystaniem mediów: telewizji, prasy, radia, reklamy zewnętrznej oraz Internetu trwała od 15 września do 15 października, ze szczególnym naciskiem na okres od 1 do 15 października. W całej Polsce pojawiło się 250 billboardów, 460 citylightów oraz 200 cityboardów.

Kampanii promocyjnej towarzyszyła akcja SMS-owa. W dniach od 1 do 17 października wysyłając SMS o treści „Pomoc” pod numer 7250 (koszt 2,44 zł z VAT) lub dzwoniąc pod numer 0 400 207 401 (koszt 2,48 zł z VAT) można było zasilić fundusz stypendialny Fundacji.

Z okazji Dnia Papieskiego Narodowy Bank Polski wyemitował 16 października 2006 roku pierwszy polski banknot kolekcjonerski z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. Część wpływów uzyskanych ze sprzedaży banknotów na poczcie i w Banku Pocztowym zostanie przekazana Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin.