Rok 2007

6 mln 396 tysięcy złotych zebrano w czasie VII Dnia Papieskiego, obchodzonego w całej Polsce pod hasłem: „Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka”.

Oficjalne wyniki zbiórki ogłosił podczas konferencji prasowej Ks. Abp Tadeusz Gocłowski – Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W ubiegłym roku w całej Polsce ponad 100 tys. wolontariuszy z różnych środowisk zbierało pieniądze na fundusz stypendialny w zbiórce przykościelnej i publicznej. W jej wyniku zebrano w sumie 6.395.883,23 zł, z czego zbiórka publiczna przyniosła 741.420,68 zł , w tym kwesta uliczna: 396.910,74 zł i akcja telefoniczna i SMS : 279.974,57 zł.

Po raz trzeci Dzień Papieski obchodzono bez Jana Pawła II i w łączności duchowej z papieżem Benedyktem XVI. W całej Polsce odbyły się msze św., podczas których modlono się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II oraz koncerty, konferencje naukowe i panele dyskusyjne, które miały na celu upowszechnianie papieskiego nauczania.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zorganizowała wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim Międzynarodową Sesję Naukową „Jan Paweł II – Obrońcą godności człowieka”. Głównym prelegentem sesji był Ks. Prałat Pietro Parolin z Watykanu, który pełnił funkcję m.in. podsekretarza do spraw Stosunków Stolicy Apostolskiej z Państwami. Uczestniczyli w niej także: Prymas Polski, Nuncjusz Apostolski, biskupi, zaproszeni goście, stypendyści Fundacji oraz studenci warszawskich uczelni.

W całym kraju zorganizowano również liczne koncerty, np.: w Bydgoszczy zaśpiewała Ewa Bem, dla mieszkańców Ełku Wiola Brzezińska z zespołem, a w Lublinie można było wysłuchać Nadzwyczajnego Recitalu Organowego z cyklu: śladami lubelskiego Fryderyka – na Dzień Papieski w wykonaniu Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego.

Wiele miast podjęło także nowe, ciekawe inicjatywy w związku z obchodami VII Dnia Papieskiego, np.: w Łowiczu odbył się Bieg Papieski ulicami miasta, z Legnicy wyszła pielgrzymka do sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, w płockim Wyższym Seminarium Duchownym otworzono wystawę Kościół na Mazowszu w służbie godności człowieka, a w Rzeszowie odbyło się VII Papieskie Spotkanie Młodych w Teatrze MASKA. Również Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie zorganizowało sympozjum naukowe Jan Paweł II – Obrońca Godności Człowieka. W Lublinie odbyła się akcja Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi znanej z Kampanii Krewniacy, pod hasłem Krewniacy JP2. Happening zachęcający do oddawania krwi i dzielenia się w ten sposób życiem był darem dla Papieża, który wzywał do budowania kultury życia. Polacy w tych dniach modlili się uczestnicząc w spotkaniach różańcowych, nabożeństwach fatimskich i Mszach Św. w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II.

14 października na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbył się galowy koncert VII Dnia Papieskiego, zatytułowany „Godność, Prawda, Miłość, Modlitwy Wątpiących”. Wzięli w nim udział znakomici polscy artyści.

Zwieńczeniem centralnych obchodów była Msza Święta odprawiona w Kościele Akademickim Św. Anny w Warszawie, z udziałem Metropolity Warszawskiego Księdza Abp. Kazimierza Nycza, rektorów wyższych uczelni i studentów. Po Mszy św. odbył się modlitewny Apel Warszawy z Papieżem.

Dzień Papieski obchodzony był także poza granicami naszego kraju, m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Kazachstanie i wielu innych krajach.

Na Zamku Królewskim 13 października przyznano nagrody Totus w czterech kategoriach. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” – Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” – prof. Andrzej Zoll, w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” – Grzegorz Polak oraz w kategorii „Totus medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” – portal internetowy Opoka.

W przygotowaniach Dnia Papieskiego brało udział wiele organizacji, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego. Główni partnerzy to: Akcja Katolicka, Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa katolickiego „Zawisza” FSE, Ruch „Światło-Życie”, Duszpasterstwa Akademickie, Centrum Myśli Jana Pawła II, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin” i Fundacja Świętego Mikołaja, która przeprowadziła ogólnopolską, multimedialną kampanię społeczną promującą VII Dzień Papieski.

Kampania z wykorzystaniem mediów: telewizji, prasy, radia, reklamy zewnętrznej oraz Internetu trwała od 17 września do 14 października, ze szczególnym naciskiem na okres od 1 do 14 października. W całej Polsce pojawiło się 200 billboardów i 300 citylightów, ponadto w komunikacji miejskiej 28 Miast Papieskich były widoczne plakaty. W Warszawie jeździło aż 70 autobusów z zewnętrzną reklamą kampanii społecznej. Podczas kampanii w mediach pojawiał się także spot telewizyjny informujący o akcji.

Do działań promujących Dzień Papieski włączyli się także stypendyści – studenci, organizując w Warszawie i w Krakowie happening pod hasłem „Dzielmy się miłością”. W akcji uczestniczyło ponad 100 stypendystów, którzy rozdawali mieszkańcom Warszawy i Krakowa krówki w podziękowaniu za wsparcie programu stypendialnego.

Wspólnie z instytutem badawczym SMG/KRC A Millward Brown Company przeprowadzone zostały badania skuteczności kampanii. Ich celem było sprawdzenie, w jakim stopniu ankietowani zauważyli obchody Dnia Papieskiego.

Wyniki badań wykazały, że 80% Polaków słyszało o Dniu Papieskim. Ponadto wskaźnik rozpoznawalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wzrósł dwukrotnie.