Rok 2008

6 mln 928 tysięcy złotych zebrano w czasie VIII Dnia Papieskiego, obchodzonego w całej Polsce 12 października 2008 r. pod hasłem: „Jan Paweł II – Wychowawca młodych”. Dzięki hojności polskiego społeczeństwa Fundacja mogła przyznać uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi 2150 stypendiów.

W całej Polsce pieniądze na fundusz stypendialny zbierało w zbiórce przykościelnej i publicznej ponad 100 tys. wolontariuszy. Zebrano łącznie 6 928 682,77 zł, z czego zbiórka publiczna przyniosła 1 004 694,68 zł, w tym akcja telefoniczna i SMS 457 170,97 zł.

Po raz czwarty Dzień Papieski obchodzono bez Jana Pawła II i w łączności duchowej z papieżem Benedyktem XVI. W całej Polsce odbyły się msze święte, podczas których modlono się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, koncerty, konferencje naukowe i panele dyskusyjne, które miały na celu upowszechnianie papieskiego nauczania. Obchody VIII Dnia Papieskiego miały szczególny charakter, ze względu na 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Uroczystym mszom świętym Dnia Papieskiego, transmitowanym w mediach, przewodniczyli Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski (w Warszawie) oraz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski (w Krakowie).

Z okazji Dnia Papieskiego Konferencja Episkopatu Polski wystosowała do wiernych w Polsce specjalny komunikat, który był odczytywany we wszystkich kościołach 5 października.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zorganizowała wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim Międzynarodową Sesję Naukową „Jan Paweł II – Wychowawca młodych”. Głównym prelegentem był J. Em. Kard. Stanisław Ryłko z Watykanu, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. Uczestniczyli w niej także: Prymas Polski, Nuncjusz Apostolski, biskupi, Rektor UW, zaproszeni goście, stypendyści Fundacji oraz studenci warszawskich uczelni.

Na Zamku Królewskim 11 października wręczono nagrody TOTUS w czterech kategoriach. Tegorocznymi laureatami zostali: w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” – Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia ss. Maryi Niepokalanej, w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” – prof. Andrzej Szczeklik, w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” – dr Piotr Dardziński oraz w kategorii „Totus medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” – Redakcja Programów Katolickich TVP.

W całym kraju zorganizowano liczne koncerty. W Bytomiu odbył się na przykład koncert „Santo Subito” w wykonaniu solistów, chóru, baletu i orkiestry zespołu Śląsk, a w Filharmonii Częstochowskiej można było wysłuchać koncertu „Dary czasu”. Mieszkańcy Koszalina mogli uczestniczyć w koncercie „Maluchy Ojcu Świętemu” w wykonaniu dziecięcej scholii katedralnej. Natomiast w poznańskiej Farze odbyło się światowe prawykonanie utworu Jana Kantego Pawluśkiewicza „Radość Miłosierdzia”.

Wiele miast w związku z obchodami VIII Dnia Papieskiego podjęło także nowe, ciekawe inicjatywy. W Wałbrzychu odbył się Rajd Rowerowy Szlakiem Jana Pawła II, a w Bydgoszczy w dniach 12-16 października miał miejsce „Maraton Papieski”. Jego uczestnicy przez 96 godzin przeczytali blisko 1,5 tys. stron homilii i przemówień Jana Pawła II. Ponadto w Elblągu odbył się międzyszkolny konkurs na komiks „Jan Paweł II – sportowcem i turystą”, zaś w Gnieźnie miał miejsce plebiscyt na ulubionego nauczyciela pod hasłem „Jan Paweł II Wielkim Nauczycielem”. W Gdańsku pod hasłem „Wychowywanie Młodych przez sport” przeprowadzono rozgrywki Ligi Salezjańskiej. Po raz drugi odbył się w Lublinie Festiwal Kultury Młodzieżowej, podczas którego zaprezentowali się laureaci konkursu na spektakl teatralny „Jan Paweł II – słowem i gestem”, inspirowany nauczaniem Papieża. W Bibliotece Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu otwarto wystawę „Jan Paweł II Wychowawcą Młodych”. Natomiast w Rzeszowie zorganizowano po raz pierwszy Rzemieślnicze obchody Dnia Papieskiego.

Polacy w dniach poprzedzających 12 i 16 października modlili się, uczestnicząc w spotkaniach różańcowych, nabożeństwach fatimskich i mszach świętych w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II.

Zwieńczeniem centralnych obchodów była msza święta odprawiona w Kościele Akademickim Św. Anny w Warszawie, z udziałem Metropolity Warszawskiego Księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza, rektorów wyższych uczelni i studentów. Po mszy na Krakowskim Przedmieściu odbył się modlitewny Apel Warszawy z Papieżem i galowy koncert VIII Dnia Papieskiego, zatytułowany „Zostań z nami!”. Wzięli w nim udział znakomici polscy artyści. Koncert w programie pierwszym TVP obejrzało 3,5 miliona widzów.

Dzień Papieski obchodzony był także poza granicami naszego kraju, m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i wielu innych krajach.

W przygotowaniach Dnia Papieskiego brało udział wiele organizacji, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego. Główni partnerzy to: Akcja Katolicka, Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE, Ruch „Światło-Życie”, Duszpasterstwa Akademickie, Centrum Myśli Jana Pawła II, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin” i Fundacja Świętego Mikołaja, która przeprowadziła ogólnopolską, multimedialną kampanię społeczną promującą VIII Dzień Papieski.

Kampania z wykorzystaniem mediów: telewizji, prasy, radia, reklamy zewnętrznej oraz Internetu trwała od 12 września do 12 października, ze szczególnym naciskiem na okres od 1 do 12 października. W całej Polsce pojawiło się 520 billboardów i 450 citylightów. Ponadto w komunikacji miejskiej 22 Miast Papieskich umieszczono plakaty. W Warszawie jeździło aż 100 autobusów z zewnętrzną reklamą kampanii społecznej, a w Krakowie 30 tramwajów. Ponad 19 tysięcy plakatów trafiło do parafii oraz kin Cinema City. Kampania reklamowa objęła ponad 30 tytułów prasowych. Trzydziestosekundowy film reklamowy VIII Dnia Papieskiego wyemitowały największe stacje telewizyjne, wiele kanałów tematycznych oraz kina należące do sieci Cinema City. Reklamę radiową natomiast można było usłyszeć na antenach największych stacji radiowych oraz lokalnych rozgłośni.

Przestrzeń reklamowa w mediach uzyskana została bezpłatnie. Wartość powierzchni reklamowych, czasu antenowego oraz produkcji materiałów to ponad 4 mln zł. Patronami medialnym VIII Dnia Papieskiego były: Telewizja Polska, Polskie Radio i dziennik „Rzeczpospolita”.

Do działań promujących Dzień Papieski włączyli się także stypendyści-studenci, organizując w dziesięciu miastach akademickich, w których studiują (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Lublin, Kraków, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) happening pod hasłem „Dzielmy się miłością”. W akcji uczestniczyło ponad 200 stypendystów, którzy w podziękowaniu za wsparcie programu stypendialnego, rozdawali mieszkańcom miast „krówki”.

Wspólnie z instytutem badawczym SMG/KRC A Millward Brown Company przeprowadzono badania skuteczności kampanii. Celem badania było sprawdzenie, w jakim stopniu ankietowani zauważyli obchody Dnia Papieskiego. Wyniki wykazały, że 80% Polaków słyszało o Dniu Papieskim. Ponadto wskaźnik rozpoznawalności Fundacji wzrósł dwukrotnie.