Rok 2009

Nagrodę TOTUS 2009 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Za konsekwentną służbę Pięknu, utrzymaną w duchu papieskiego „Listu do artystów”, szczególnie zaś za umiejętność wydobywania sensu ze strof pisanych osobistym cierpieniem nagrodę otrzymał Krzysztof Kolberger – aktor teatralny i filmowy, reżyser. Występował m.in. na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach oraz Teatru Narodowego i Teatru Współczesnego w Warszawie. Wyreżyserował m.in. „Krakowiaków i górali” i „Nędzę uszczęśliwioną”. Interpretował poezję Czesława Miłosza, Karola Wojtyły, Johanna W. Goethego, Jarosława Iwaszkiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. Był narratorem w „Tryptyku rzymskim”, dubingował także postać Ojca Świętego w polskiej wersji filmu „Jan Paweł II”. Za najważniejsze zadanie aktorskie w karierze uważa odczytanie na antenie stacji TVN testamentu Papieża, po jego śmierci w kwietniu 2005 r. Od wielu lat zmaga się z chorobą nowotworową.

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Za owocne tworzenie więzi wśród osób wykluczonych społecznie i budowanie społeczeństwa obywatelskiego nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być razem” z Cieszyna. Stowarzyszenie uruchomiło szereg placówek oferujących pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych i samotnym matkom. Do najważniejszych inicjatyw należą: Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, Hostel dla kobiet i dzieci „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, Centrum Edukacji Socjalnej, Centrum Wolontariatu, Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”. W okresie 12 lat działalności z pomocy tych instytucji skorzystało łącznie ok. 30 tys. osób. Stowarzyszenie jest również organizatorem Festiwalu Sztuki Bezdomnej.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Za odważne podążanie drogami wskazywanymi przez Jana Pawła II oraz za konsekwentne i skuteczne propagowanie Jego nauczania nagrodę otrzymał George Weigel, amerykański pisarz, działacz społeczny i polityczny, teolog i filozof. Autor 20 książek o tematyce religijnej, w tym bestsellerowej, obszernej biografii Jana Pawła II pt. „Witness to Hope” („Świadek Nadziei”), wydanej w 1999 r. Od lat związany z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie. Prowadzi cotygodniową rubrykę „The Catholic Difference” („Katolicka Różnica”), drukowaną przez kilkadziesiąt amerykańskich czasopism. Jest częstym gościem stacji telewizyjnych, pełni m.in. funkcję watykanisty w stacji NBC News. Uhonorowany Krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice” i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Za stworzenie wybitnego filmu, który jest wyrazem dążenia do obrony chrześcijańskiej tożsamości oraz za długoletnią determinację, która doprowadziła do powstania tego dzieła, nagrodę otrzymał Zespół twórców filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Film o kapelanie „Solidarności” nie jest typowym pomnikiem utrwalonym na taśmie filmowej, a raczej fabularyzowanym dokumentem. Pokazuje bohaterstwo ks. Jerzego przez pryzmat codziennego życia w Warszawie początku lat 80. Eksponuje często dramatyczne – ale jakże prawdziwe – wybory zwyczajnych ludzi, ich walkę o zachowanie godności i osobistej niezależności od komunistycznego systemu. Postać ks. Jerzego, kreowana przez Adama Woronowicza jest osadzona w ówczesnych realiach. Zmaga się z charakterystycznymi dla tego czasu problemami, przeżywając jak inni chwile słabości i upokorzenia. Jest przez to bliska i zarazem wzbudzająca podziw swoją niezłomną wolą walki o wolność i prawdę. Producenci filmu – Julita Świercz-Wieczyńska i Rafał Wieczyński – przez wiele lat wytrwale zbierali świadectwa osób, które znały ks. Popiełuszkę. Stworzyli dzięki temu wspaniałą lekcję niepodległości – tej wewnętrznej i zewnętrznej – dla narodu polskiego.

  • Nagroda okolicznościowa z okazji dziesiątej edycji Nagród TOTUS

Decyzją Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” specjalną Nagrodę TOTUS otrzymał Wojciech Kilar w uznaniu wytrwałego otwierania dróg Piękna, wiodących ku wierze, nadziei i miłości, dokonywanego przez wiele lat i w wielu wymiarach życia. Pianista i kompozytor muzyki poważnej, twórca muzyki filmowej, dyrygent, uważany za jednego z najwybitniejszych w historii. Jego utwory można usłyszeć w ponad 130 filmach polskich i zagranicznych, m.in. w „Ziemi Obiecanej”, „Panu Tadeuszu”, „Lalce”, „Rejsie”, „Pianiście”. Współpracował z Krzysztofem Zanussim, Romanem Polańskim, Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim. Najsłynniejsze jego dzieła muzyczne to „Krzesany”, „Kościelec 1909″, „Siwa mgła”, „Exodus”, „Angelus”, „Orawa”, „Riff 62″ oraz „Missa pro pace” („Msza o pokój”), której podczas specjalnego koncertu w Watykanie wysłuchał Jan Paweł II. Utwory kompozytora wykonują największe orkiestry świata, w tym Philadelphia Symphony, Cleveland Symphony i New York Philharmonic.