Rok 2010

Nagrodę TOTUS 2010 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Magdalena Bajer – publicystka, dziennikarka naukowa, przewodnicząca Rady Etyki Mediów. Przez wiele lat pracowała w rozgłośniach Polskiego Radia. Jest autorką reportaży literackich i cykli audycji, takich jak „Źródła”, „Parada dyscyplin”, „Biesiada literacka” i „Rody uczone”, publikowanego również na łamach Forum Akademickiego. Jej ostatnią publikacją są „Blizny po ugryzieniu”, zawierające wspomnienia wybitnych uczonych z czasów reżimu komunistycznego. Nagrodzona za odważne i konsekwentne kształtowanie wrażliwości moralnej, niezbędnej dla dialogu kultur w rozumieniu Jana Pawła II.

Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Centrum Formacji Świętorodzinnej Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie. Centrum prowadzi rekolekcyjny program formacyjny na bazie charyzmatu Zgromadzenia. Jego celem jest ratowanie człowieka i jego powołania do życia w rodzinie. Formacja ma przebieg dwukierunkowy: na rzecz dojrzałości człowieka w swojej naturze oraz jego życia i funkcjonowania we wspólnocie rodzinnej. Nagrodzone za wybitne zasługi w przygotowywaniu młodych ludzi do małżeństwa, a także prowadzenie „szkoły życia małżeńskiego” o charakterze formacyjno-terapeutycznym.

Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Zespół redaktorów serii „Dzieła Zebrane Jana Pawła II” Wydawnictwa M. XVI-tomowa edycja zawiera całość nauczania Jana Pawła II. Wypowiedzi i dokumenty w każdym tomie ułożone są chronologicznie i poprzedzone wstępami wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Ponadto zamieszczony na końcu każdego tomu indeks pozwala na łatwy dostęp do poruszanych zagadnień. Nagrodzony za pierwszą na świecie serię obejmującą wszystkie najważniejsze dokumenty, przemówienia i homilie, które głosił Ojciec Święty.

TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Zespół redakcyjny programu „Familijna Jedynka” Polskiego Radia – program nadawany w niedzielne poranki oferuje wiele ciekawych audycji dla słuchaczy w każdym wieku, m.in. „Kalendarium historyczne”, „Abyś dzień święty święcił” – rozważanie słów niedzielnej Ewangelii, „Kochane życie” – odpowiedzi na listy słuchaczy, słuchowisko dla dzieci, „Ważne sprawy”, czyli rozmowy o bieżących wydarzeniach. Tematyka nawiązuje do informacji z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Program kończy Msza święta, transmitowana z kościoła Św. Krzyża w Warszawie. Nagrodzony za wspieranie i promowanie rodziny przy jednoczesnym ukazywaniu nauczania Jana Pawła II.
Wyróżnienia specjalne w tej kategorii otrzymały: Redakcja „Listu” i Redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”.