Rok 2010

Powołanie każdego człowieka do świętości – ukazywane przez Jana Pawła II w jego życiu i nauczaniu – było tematem jubileuszowego Dnia Papieskiego. Obchodzony już po raz dziesiąty Dzień Papieski świętowano w całej Polsce pod hasłem: „Jan Paweł II – Odwaga świętości”.

Dniu Papieskiemu towarzyszyła tradycyjnie publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczone zostały na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Moim marzeniem jest, by nie było młodzieży, która z powodów materialnych nie może studiować – powiedział abp Kazimierz Nycz w wywiadzie wyemitowanym przez Telewizję Polską w wieczór poprzedzający X Dzień Papieski. Metropolita warszawski, stojąc pod papieskim krzyżem na stołecznym Placu Piłsudskiego podkreślił, że jest to krzyż wdzięczności, pamięci, modlitwy i tak powinno być w każdym ważnym miejscu, które ma coś istotnego upamiętnić.
Po Mszy nastąpił „Apel Warszawy z Ojcem Świętym” na placu przed Kościołem św. Anny w Warszawie, prowadzony przez warszawskich stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

O godz. 20. rozpoczął się Galowy Koncert Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Odwaga świętości” na Placu Zamkowym. Przypomniane zostały słowa Papieża Polaka o świętości, które skierował do rodaków podczas pielgrzymek i audiencji generalnych.

W koncercie wzięli udział m.in.: Adam Nowak, Krzysztof Ziemiec, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Walewska, Lora Szafran, Monika Kuszyńska, Sylwia Wiśniewska, Ewelina Flinta, Krzysztof Kiljański, Tatiana Sopiłka, Hanna Ohrimczuk z zespołu „Drewo”, Ricky Lion, Antar Jackson oraz Ray Wilson, były wokalista Genesis.

Dzień Papieski był dziś uroczyście obchodzony również w parafiach polskich za granicą, m.in. w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Australii, Francji i Hiszpanii. Jan Paweł II łączy nas Polaków we wspólnej modlitwie, jak kiedyś w czasie pielgrzymek. Włączenie się w przeżywanie Dnia Papieskiego powinno być potrzebą serca każdego Polaka, jak i naszym obowiązkiem – mówił Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, ks. prałat Jan Drob.
Dzień Papieski to inicjatywa Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja działająca na rzecz upamiętnienia Pontyfikatu Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października).