Rok 2011

Akcje podjęte w związku z obchodami XI Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek modlitwy” przyjęły różną postać – od konferencji naukowych wygłaszanych w uniwersyteckich aulach, przez gry i zabawy edukacyjne dla dzieci, aż po rozgrywki i zawody sportowe.

We Wrocławiu 8.10.2011 r. przypada na VI Zlot Cyklistów. Z kolei fakt, iż jest to przeddzień Dnia Papieskiego zaowocował mini pielgrzymką rowerową, która będzie przebiegała szlakiem franciszkańskich kościołów. W niedzielę Skauci Europy we współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość zorganizowali grę pt. Jan Paweł II w mieście spotkań. Zaś tydzień później wyszła tradycyjna piesza pielgrzymka do Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Królowa Jadwiga jest patronką wyboru Jana Pawła II na papieża.

Także i wspólnoty akademickie stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uświetniły Dzień Papieski. Wspólnota kielecka zorganizowała koncert Magdaleny Welc i czuwanie. W Lublinie, na ulicach miasta, odbył się happening, stypendyści odwiedzili różne parafie. Happening odbył się także w Bydgoszczy, gdzie wspólnota akademicka zadbała również o konferencje oraz wykłady na temat modlitwy, które odbędą się w seminarium duchownym. Na Rynku postawiona została podobizna Ojca Świętego, gdzie mieszkańcy miasta mogli zapalać znicze lub świeczki. A od godziny 21.00 miało miejsce całonocne czuwanie w katedrze bydgoskiej, podczas którego była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.