Rok 2016

Zeszłoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy 9 października pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Hasło Dnia Papieskiego nawiązywało bezpośrednio do obchodzonego wówczas Roku Miłosierdzia.
Tradycyjnie na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród TOTUS. Prestiżowe „Katolickie Noble” to najważniejsze nagrody Kościoła katolickiego, wyraz docenienia dorobku oraz skutecznego promowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II. Laureaci są ludźmi, którzy poświęcają swoje życie służbie dobru, pięknu i prawdzie. Statuetki są przyznawane w kilku kategoriach: „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”, „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” oraz „TOTUS-y Medialne”. W tym roku w gronie laureatów znaleźli się: Jan Budziaszek, Siostra prof. Zofia Zdybicka, Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II, redakcja tygodnika „Idziemy”. TOTUS specjalny otrzymał Ernest Bryll, a TOTUS okolicznościowy – Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych. Gościnnie wystąpili artyści: Ana Andrzejewska, Natalia Szroeder, Krzysztof Antkowiak oraz Krzysztof Majda – absolwent programu stypendialnego Fundacji.
Koncert Galowy XVI Dnia Papieskiego odbył się w Kościele Seminaryjnym w Warszawie i emitowany był w niedzielę, 9 października, w TVP1. Podczas koncertu wystąpili tacy artyści jak: Olga Szomańska, Krzysztof Antkowiak, a także zespół stypendystów „Tylko Ty”. Obchody XVI Dnia Papieskiego zwieńczył Apel Modlitewny Miasta Warszawy na Skwerze Hoovera. W trakcie Apelu odbyła się wspólna modlitwa mieszkańców miasta Koronką do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie ks. kard. Kazimierz Nycz – przewodniczący Rady Fundacji – udzielił wszystkim błogosławieństwa.
Dzień Papieski to od wielu lat liczne wydarzenia organizowane w całym kraju. Co więcej – już po raz kolejny możemy zauważyć, że Dzień Papieski trwa niemal przez cały październik. Dowodem na to są wydarzenia organizowane w archidiecezji katowickiej, w której obchody zakończyły 26 października Koncertem Galowym zorganizowanym w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Kilka dni wcześniej odbyła się premiera musicalu „Ewangelia według kobiet”, w którym główną rolę odgrywał stypendysta Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – Piotr Solorz. Był on jednocześnie autorem muzyki musicalu
Obchody trwały aż do 22 października, a akcja SMS-owa – do 31 października. W zbiórce przykościelnej i publicznej na rzecz funduszu stypendialnego uczestniczyło około 50 tysięcy wolontariuszy. W dużej mierze dzięki ich zaangażowaniu w wyniku zbiórki przykościelnej otrzymaliśmy 6 862 346,37 zł. Z kolei w ramach zbiórki publicznej do naszych puszek trafiło 719 643,33 zł. Ponadto za pośrednictwem akcji SMS przekazane zostało na nasze konto 203 281,40 zł. Wszystkich wolontariuszom, przyjaciołom i partnerom, a przede wszystkim darczyńcom, dziękujemy za okazane wsparcie podczas XVI Dnia Papieskiego.