Rok 2016

Nagrodę TOTUS 2016 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Laureatem został Jan Budziaszek – muzyk, artysta działający od lat w obszarze kultury masowej, muzyki popularnej i jazzowej. Nagrodzony za ewangelizacyjny wymiar podejmowanych działań artystycznych, w szczególności za inicjatywę koncertów „Jednego Serca Jednego Ducha”, odbywających się od 2003 roku.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymała Siostra prof. Zofia Zdybicka ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, filozof, pedagog, religioznawca, wieloletnia wykładowczyni akademicka, profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Nagrodzona za dokonania na polu filozofii i za zaangażowanie w organizację życia naukowego, szczególnie za świadectwo dawane o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła.

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum im Jana Pawła II – oparte całkowicie na pracy wolontariuszy Hospicjum działa od 10 lat przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Nagrodzone za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin, inspirowane wezwaniem Jana Pawła II do rozwijania „Wyobraźni Miłosierdzia”.

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę przyznano redakcji tygodnika „Idziemy” – ukazującego się od 10 lat, wydawanego przez diecezję warszawsko-praską. Nagrodzony za tworzenie nowoczesnego tygodnika opinii, ukazuje się od 2006 roku. Nazwa pisma nawiązuje do tytułu książki papieża Jana Pawła II „Wstańcie, chodźmy”!

  • TOTUS okolicznościowy 2016

Wyjątkowo przyznano także nagrodę „TOTUS okolicznościowy 2016” dla Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.