Rok 2017

Nagrodę TOTUS TUUS 2017 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Promocja godności człowieka

Laureatem został Jan Arczewski – za wieloletnie zaangażowanie oraz niezwykłe zasługi i dokonania w wyrównywaniu szans życiowych osób niepełnosprawnych, w tym za tysiące rozmów w Telefonie Zaufania i zajęcia psychoterapeutyczne z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Lublinie.

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę przyznano Jerzemu Kalinie – za stworzenie wyjątkowych w pejzażu polskiej sztuki site-specific-art, dzieł funkcjonujących w precyzyjnie określonym miejscu i czasie oraz artystyczne reakcje na najważniejsze wydarzenia społeczne i religijne w najnowszej historii Polski.

  • Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymało Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie,  za wyjątkową aktywność i organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego, w szczególny sposób przyczyniającego się do upowszechniania nauczania Świętego Jana Pawła II na Wileńszczyźnie.

  • TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka

Statuetka w kategorii została wręczona Redakcji Radia Plus za przybliżanie nauczania świętego Jana Pawła II, w tym za audycję „Nocne Światła”, Pawła Krzemińskiego.

  • TOTUS TUUS specjalny 2017

Nagrodę otrzymali Twórcy muzycznej, choreograficznej i literackiej oprawy wydarzenia Światowych Dni Młodzieży 2016 – za pokazanie na światową skalę, że formalna nowoczesność i merytoryczna tradycyjność mogą w wielu wymiarach tworzyć syntezę w przestrzeni chrześcijańskiej kultury i katolickiego sacrum.