Rok 2018

Nagrodę TOTUS TUUS 2018 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Promocja godności człowieka

Laureatem zostało Stowarzyszenie „Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej” za stworzenie wspólnoty hospicyjnej, służenie z miłością, niesienie pomocy medycznej i duchowej, chorym oraz ich rodzinom.

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę przyznano Panu Ryszardowi Perytowi za koncepcję «teatru partytury» – sztuki, w której melos służy logosowi, a jej celem jest towarzyszenie człowiekowi w drodze do jego ostatecznego przeznaczenia: życia wiecznego «u-Boga».

  • Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymał Ojciec Profesor Jarosław Kupczak OP za wybitny wkład w rozwój intelektualnego dziedzictwa Świętego Jana Pawła II na polu naukowym i dydaktycznym.

  • TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka

Statuetka w tej kategorii została wręczona Katolickiej Agencji Informacyjnej w 25-lecie istnienia, za wprowadzanie z sukcesem do obiegu medialnego wiarygodnej informacji na temat życia Kościoła i jego stanowiska w ważnych kwestiach doktrynalnych i społecznych.

  • TOTUS TUUS specjalny 2018

Laureatką tej nagrody została Pani Hanna Suchocka za systemowe i skuteczne budowanie relacji Państwa Polskiego ze Stolicą Apostolską, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad Konkordatem.