Benefis Ks. Jana Droba

22 października w Teatrze „Oratorium” w Warszawie odbył się Benefis ks. Jana Droba – wieloletniego Przewodniczącego Zarządu Fundacji, który w tym roku ustąpił ze swojego stanowiska.

Od początku istnienia Fundacji był „ojcem” – nie tylko dla samej Fundacji, ale również dla jej stypendystów. Zawsze z otwartym sercem i wyciągniętą w stronę młodych ludzi dłonią. W dużej mierze dzięki niemu pomoc otrzymało kilka tysięcy młodych, zdolnych ludzi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy skorzystali i nadal korzystają z programu stypendialnego. Ks. Jan Drob został Przewodniczącym Zarządu Fundacji w 2008 roku podczas 344. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Aby wyrazić swoją wdzięczność stypendyści przygotowali program artystyczny, a także wiele innych niespodzianek. Jedną z nich był film, w którym stypendyści oraz absolwenci dziękowali ks. Janowi za jego wieloletnią obecność w Fundacji.

Benefis został zorganizowany od początku do końca siłami stypendystów oraz absolwentów programu stypendialnego w ramach podziękowania ks. Janowi za jego liczne zasługi wobec Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Fundacji przejął ks. Dariusz Kowalczyk – wieloletni członek Zarządu, a także koordynator diecezji radomskiej.