„Błogosławiony Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”

W związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą urodzin bł. Jana Pawła II stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia organizują 19 maja br. grę miejską: „Bł. Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”. Adresatami tej inicjatywy są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, jak również dzieci i młodzież zaangażowane w różnego rodzaju grupy duszpastersko – formacyjne w parafiach.

Celem gry jest podtrzymywanie w młodym pokoleniu pamięci o bł. Janie Pawle II, jak również popularyzowanie Jego życia i nauczania.

Szkoła lub parafia może zgłosić jedną lub kilka 4 – 5 osobowych drużyn na specjalnie przygotowanych formularzach. Podczas biegu trzeba będzie pokonać wyznaczoną trasę, docierając do wyznaczonych punktów, gdzie trzeba będzie odpowiadać na postawione pytanie i wykonywać różne zadania. W ramach przygotowania należy przeczytać lub obejrzeć proponowane materiały, które zostały podane w regulaminie Gry.

Początek Gry o godz. 11.00 na placu bł. Emila Szramka w Katowicach (plac przy kościele Mariackim), a zakończenie o godz. 14.00 na Placu Katedralnym.

W ramach zakończenia nastąpi nie tylko ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, ale również wspólna zabawa, śpiew, degustacja papieskich kremówek oraz modlitwa. Wszelkie potrzebne informacje oraz formularze znajdują się na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego archidiecezji katowickiej – http://www.archidiecezja.katowice.pl/wydzial-katechetyczny/.

Zgłoszenia drużyn należy dokonać drogą mailową najpóźniej do 11 maja br. na adres katech@katowice.opoka.org.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Gra miejska”.

 

Ks. Robert Kaczmarek

archidiecezjalny wizytator katechetyczny
koordynator Fundacji KEP DNT w archidiecezji katowickiej

Plakat