Bp Libera do stypendystów z diecezji Płockiej: „Pamiętajcie by nigdy...

Stypendyści z diecezji płockiej spotkali się 27 czerwca bp. Piotrem Liberą oraz swoim koordynatorem, by podsumować działalność Fundacji i przygotować się do wakacyjnego obozu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W tym roku spotkanie odbyło się 27 czerwca w Opactwie Pobenedektyńskim w Płocku. Zorganizowali je stypendyści studiujący w Płocku wraz ze swym koordynatorem ks. Rafałem Bralczykiem. Na spotkanie przybyli zarówno gimnazjaliści i licealiści z całej diecezji, jak również studenci i absolwenci Fundacji, którzy pochodzą z diecezji płockiej. Dla jednych była to zupełnie nowa sytuacja i pierwszy kontakt z fundacyjnym gronem stypendystów, a dla innych kolejna okazja do spotkania swoich przyjaciół.

Spotkanie rozpoczęło się od życzeń dla księdza biskupa z okazji jego dnia patronalnego. Następnie obecny na spotkaniu Paweł Żulewski z biura Fundacji, przybliżył wszystkim działalność FNDT. Mówił, czym jest Fundacja dla każdego młodego człowieka należącego do tego dzieła. Kolejno przedstawili się wszyscy stypendyści. Opowiadali o swoich osiągnięciach, zainteresowaniach i wolontariacie.

Bp Libera podkreślił rolę istnienia wspólnoty, szczególnie kiedy młodzi ludzie opuszczają swoje małe miejscowości i udają się na studia do wielkich miast. Apelował, by nigdy nie iść przez życie samemu. Wspominał słowa zawarte w Starym Testamencie: „Biada samemu!”.

Biskup zwrócił również uwagę na konieczność pomagania i bycia wolontariuszem. Mówił, że wolontariat to postawa chrześcijańska, a pomaganie jest wpisane w naturę każdego chrześcijanina.

Po spotkaniu z biskupem młodzież wraz ze swoim koordynatorem ustaliła szczegóły wyjazdu na wakacyjny obóz do Białegostoku. Przedstawiono również nowego koordynatora – ks. Jarosława Kwiatkowskiego, który przejmie pieczę nad stypendystami po wakacjach.

Na zakończenie wszyscy stypendyści udali się na rejs statkiem po Wiśle – to właśnie ze statku jest najlepszy widok na całe rozciągające się wzdłuż rzeki miasto.