Czas na OKO

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Orgaanizacyjnego Dnia Papieskiego.

Na początku Ksiądz Jan Drob powitał wszystkich gości i modlitwą rozpoczął spotkanie. Następnie głos zabrał ksiądz Dariusz Kowalczyk i przedstawił interpretację hasła XII Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Papież Rodziny” (dostępna TUTAJ). W dyskusji, która rozgorzała w tej części spotkania zwrócono uwagę na znaczenie i rolę rodziny.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez stypendystów w roku akademickim 2011/2012. Tą częścią zajęła się Magdalena Jagodzińska, członek Biura Prasowego Fundacji. Opowiedziała o świątecznym flash-mobie, nowej stornie internetowej Fundacji, a także kanale w serwisie youtube – DZIELO.TV. Była także mowa o filmie promującym kolejną edycję konkursu im. Bpa Jana Chrapka. W tej części nie mogło również zabraknąć choć słowa o wspólnocie warszawskich studentów i formacji duchowej, którą prowadzi ksiądz Zbigniew Suchecki.

Następnie przedstawiciele poszczególnych organizacji zaprezentowali inicjatywy związane z obchodami XII Dnia Papieskiego. Cały Komitet zadecydował, że wszelkie atrakcje i przedsięwzięcia związane z Dniem Papieskim będą adresowane do całych rodzin.

Kolejnym punktem programu zajęła się pani Marzena Sawuła, która omówiła zmiany związane z producją materiałów, rejestacją sztabów i rozliczeniem zbiórki. Zaprezentowała także nową naklejkę, która tradycyjenie wykorzystywana jest w zbiórce publicznej do obdarowywania ofiarodawców. Na naklejce zamiast loga Fundacji pojawi się postać Jana Pawła II.

Pani Barbara Wiśniowska przedstawiła zmiany związane z rejestracją stypendystów do programu stypendialnego przez stronę stypendysta.pl.

Pod koniec spotkania ksiądz Jan Drob wspomniał o Stowarzyszeniu Stypendystów „DZIEŁO”, które się zawiązuje. Ma ono na celu zrzeszenie absolwetów, aby po skończeniu studiów byli nadal dla siebie wsparciem i mogli wspólnie podejmować różne działania.

Na zakończenie pani Katarzyna Kieler bardzo serdecznie zaprosiła przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego do udziału w ważniejszych wydarzeniach, przeżywanych przesz stypendystów podczas tegorocznych obozów Fundacji.

 

MaJa/BIIP