Mamy Stowarzyszenie Absolwentów!

Czekaliśmy na ten moment 6 lat. W środę 23 maja w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło”.

Już w 2006 roku pojawiły się pierwsze plany stworzenia stowarzyszenia, które umożliwiłoby kontynuację dorobku programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Miało ono ułatwić podtrzymywanie relacji międzyludzkich nawiązanych przez lata uczestnictwa w programie oraz, podobnie jak Fundacja, służyć promocji nauczania bł. Jana Pawła II. Od tego czasu pojawili się pierwsi absolwenci. Kształtował się również program i założenia stowarzyszenia. W pracach nad statutem organizacji brali udział m.in. stypendyści studiujący prawo, wspierani przez doświadczonych prawników. Po długich przygotowaniach w styczniu 2012 roku odbyło się spotkanie założycielskie. Określono na nim dwa podstawowe cele Stowarzyszenia: utworzenie sieci zaufanych specjalistów z różnych dziedzin na terenie całej Polski oraz aktywność w sferze społecznej życia publicznego zgodna z nauczaniem patrona Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W najbliższym czasie absolwenci mają w planach ostateczne zdefiniowanie fundamentalnych zasad Stowarzyszenia oraz działania integracyjne, połączone z doskonaleniem własnych umiejętności w różnych dziedzinach. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do skutecznego działania na rzecz dobra wspólnego, promowania wartości chrześcijańskich ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny w społeczeństwie, a także wspierania członków Stowarzyszenia w ich aktywności zawodowej. Wizją założycieli „Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło” jest stworzenie silnej, opartej na wartościach chrześcijańskich organizacji, mającej realny wpływ na ważne aspekty życia społecznego oraz na kształtowanie opinii publicznej. O wszelkich przedsięwzięciach podejmowanych przez naszych absolwentów będziemy informować na bieżąco.

.

Anna Bakiera/BIIP