Emilia Kosela

Nazywam się Emilia Kosela. Jestem stypendystka FDNT od 2015 roku. Pochodzę z Wąbrzeżna – małej miejscowości niedaleko Torunia. Jestem studentka IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W trakcie studiów zaangażowałam się w działalność łódzkiego zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Byłam współorganizatorką dwóch konferencji stomatologicznych dla studentów, lekarzy stażystów i lekarzy dentystów – HollyŁódz Smile IV i HollyŁódz Smile V. Należę także do Studenckiego Koła Naukowego z Periodontologii. Brałam udział w licznych warsztatach, aby doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Uczestniczyłam również w Ogólnopolskiej Konferencji PTSS w Warszawie oraz w IV Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej PTSS we Wrocławiu. Każdą wolną chwilę staram się poświęcić na niesienie pomocy innym. Wolontariat, który najbardziej zapadł mi w pamięć, to pomoc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Do końca życia nie zapomnę wdzięczności pacjentów za chwilę rozmowy, potrzymanie za rękę, opiekę czy pomoc w codziennych czynnościach. Dzięki stypendium mam możliwość utrzymania się na studiach. Znaczną część środków przeznaczam na zakup nowych narzędzi niezbędnych na zajęcia, ubrań medycznych oraz opłacanie udziału w warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Poza wsparciem finansowym Fundacja jest dla mnie przede wszystkim miejscem rozwoju duchowego. Dzięki comiesięcznym spotkaniom w naszej łódzkiej wspólnocie oraz obozom wakacyjnym – podczas których mam możliwość dzielenia się świadectwem z innymi uczestnikami, wysłuchania wykładów, spotkania z przyjaciółmi-stypendystami – mam coraz większą motywację do działania i niesienia pomocy innym. Chcę wciąż stawać się jeszcze lepszą częścią żywego pomnika Jana Pawła II.