Dlaczego wspierać?

Nie ma drugiej organizacji pożytku publicznego w Polsce, która po 14 latach działania zasiliłaby rynek pracy tysiącami absolwentów najlepszych szkół wyższych w Polsce i na świecie – ludzi z małych miejscowości, którzy bez jej wsparcia być może nigdy nie rozpoczęliby studiów. Aby sfinansować ich edukację, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia każdego roku organizuje Dzień Papieski.

Jedną ze stypendystek Fundacji przez wiele lat byłam ja, pochodząca z Biskupca w woj. Warmińsko-Mazurskim Asia, która na początku gimnazjum nie wierzyła, że mogłaby uczyć się gdziekolwiek poza swoją małą miejscowością. Okazało się inaczej. W 2009 roku wygrałam konkurs im. Bp. Jana Chrapka, rozpoczęłam studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, w 2011 wyjechałam na stypendium naukowe do Chicago, w 2012 wygrałam staż w Kongresie USA, dwa miesiące temu jako stypendystka Fulbrighta rozpoczęłam studia na Columbia Journalism School w Nowym Jorku, uważanej za najlepszą szkołę dziennikarską na świecie. Z sercem wypełnionym wdzięcznością mogę powiedzieć – nic z tego nie byłoby możliwe bez wsparcia Fundacji.

Ale ja jestem jednym, małym elementem z tysięcy podobnych przykładów. W 2013 roku Fundacja  „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznała stypendium tysięcznemu już studentowi w Polsce.  Łącznie jest ich już 1023 (spośród 2500 wszystkich Stypendystów). Studiują na 55 kierunkach na uczelniach w całym kraju – większość w wielkich miastach takich jak Warszawa i Kraków, niektórzy nieco bliżej rodzinnej miejscowości, na filiach uniwersytetów i politechnik np. w Legnicy, Wałczu, Nysie. Są też tacy, którzy wybrali Zachód – Anglię i Stany Zjednoczone.  Niektórzy z nich wyjeżdżają na staże do Brukseli, albo do Watykanu. Uczą się, spełniają marzenia i nie boją się porażki. Bo żadnemu z nich na początku nie było łatwo.

Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Wolontariusze prowadzą kwestę kościelną w polskich i zagranicznych parafiach oraz publiczną na ulicach miast. Na Fundację można też odpisać 1% podatku oraz przekazać darowiznę od organizacji i osób indywidualnych.

Mało jest w Polsce organizacji działających tak prężnie jak Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Powołana do życia w 2000 roku, po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski ma na celu nie tylko promowanie nauczania Papieża, ale także wspieranie wielu przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. To właśnie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS i organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka. FDNT jest przy tym nowoczesna i nastawiona na bliską współpracę ze Stypendystami – tworzy projekt DzieloTV, internetową telewizję, za pomocą której Podopieczni Fundacji mogą zademonstrować, w jaki sposób realizują swoje pasje, marzenia oraz plany na przyszłość. Organizuje obozy formacyjne i spotkania wspólnotowe z udziałem inspirujących osób.

Aby funkcjonować i kontynuować działalność, Fundacja potrzebuje Państwa wsparcia. Jedną z form pomocy jest wsparcie Fundacji podczas obchodów Dnia Papieskiego. Tegoroczny, XIV Dzień Papieski odbędzie się 12 października pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. W ten sposób pomagają Państwo spełniać marzenia ambitnej młodzieży z niezamożnych rodzin. W ten sposób pomogli Państwo spełnić wiele moich marzeń.

W imieniu wszystkich stypendystów serdecznie dziękuję darczyńcom wspierającym Fundację w czasie zbiórki podczas Dnia Papieskiego, oraz przez wpłaty na konto i odpisy 1% podatku. Dzięki Państwa pomocy 2,5 tys. młodych ludzi – takich jak jeszcze niedawno ja – może się kształcić i spełniać swoje marzenia, wypełniając zobowiązanie związane z nazywaniem nas „Żywym Pomnikiem” Jana Pawła II.