Przed nami kolejny Dzień Papieski!

Trzeciego października w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski obyła się konferencja prasowa, której tematem był zbliżający się XIV Dzień Papieski oraz nominacje do Nagrody TOTUS 2014. Prelegentami byli ks. bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, ks. Prał. Jan Drob – Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Andrzej Cehak, Wiceprzewodniczący Zarządu oraz Maria Jolanta Nawrocka, Dyrektor Gimnazjum nr 145 w Warszawie oraz Przedstawicielka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

W niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolską będziemy obchodzić  XIV Dzień Papieski pod hasłem „Świętymi Bądźcie”. „Sięgając do nauczania Papieskiego możemy określić świętość jako drogę nawrócenia, do którego jesteśmy wezwani wszyscy . Być Świętym znaczy naśladować Boga i sławić jego imię w dziełach.”- wyjaśnił podczas spotkania ks. bp Artur Miziński. W tym dniu podejmiemy refleksję nad tematem świętości zgodnie z nauczaniem Papieża Polaka. Będzie to niezwykle wyjątkowe wydarzeniem, które zostało poprzedzone Kanonizacją Jana Pawła II. „Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia” wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Dzieło”,  są organizatorami tego wydarzenia i zapraszają na wspólne przeżywanie Dnia Papieskiego poprzez Mszę Świętą, modlitwę, koncerty, liczne wydarzenia kulturowe oraz sportoweIstotnym aspektem jest wymiar charytatywny tego wydarzenia. Corocznie organizowana jest zbiórka pieniędzy, które zostają przekazywane na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającej aktualnie 2500 młodych, zdolnych ludzi, pochodzących z niezamożnych rodzin, z wiosek i niewielkich miast.

W przeddzień Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczysta gala nagród TOTUS. „Są to najbardziej prestiżowe nagrody przyznawane przez Kościół Polski przyznawane w dziedzinie charytatywnej oraz medialnej za promowanie dobra.” – tłumaczy ks. Prał. Jan Drob. Nominowani do tegorocznej Nagrody TOTUS w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” zostali: Ernest Bryll oraz Stanisław Niemczyk. W kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” : Miasto Nowy Targ, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Norbert Szczepański, Aleksandra Zapotoczny oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. W  kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” – Fundacja „Światło”, Helena Pyz, Prof. Zbigniew Chłap. W kategorii TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” nominowani zostali: Zespół twórców serialu telewizyjnego „Ranczo”, Radio Warszawa, Zespół twórców Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, Portal internetowy Deon.pl oraz Redakcja dwumiesięcznika „Wołanie z Wołynia”.    

Uroczystą Galę poprowadzi Grażyna Torbicka a gwiazdami wieczoru będą: Stan Borys oraz finaliści konkursu „The Voice of Poland”: Mateusz Ziółko i Monika Urlik. W tym Dniu zostaną także wręczone nagrody Konkursu im. Biskupa Jana Chrapka, który daje szansę na zdobycie indeksu na najbardziej prestiżowych Uczelniach w Polsce tj. Uniwersytet Warszawski lub Jagielloński na kierunki: dziennikarstwo, polityka społeczna i nauki polityczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół Fundacji do czynnego włączenia się w  obchody tegorocznego Dnia Papieskiego. Będziemy zaszczyceni, jeżeli razem z nami zechcecie przeżyć ten czas w duchu kanonizacji naszego Patrona, św. Jana Pawła II

Paulina Wołek

wspólnota warszawska