„Katolickie Noble” wręczone!

Tegoroczny XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie” został uroczyście zainaugurowany Galą wręczenia Nagród TOTUS, która odbyła się
11 października o godzinie 16.00,  w Sali Złotej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Prestiżowe nagrody TOTUS, zwane „Katolickimi Noblami” są corocznie przyznawane przez Fundację dla docenienia dorobku oraz skutecznego promowania osób
i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II.

Jak co roku Kapituła Nagrody TOTUS wyłoniła zwycięzców spośród nominowanych
w czterech kategoriach. Laureatem nagrody TOTUS 2014 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” został Stanisław Niemczyk, wybitny Polski architekt. Dał się poznać przede wszystkim  jako twórca niezwykłych kościołów. W swoich projektach nawiązuje do architektury sakralnej różnych epok, tworząc dzieła bardzo indywidualne, pełne ekspresji i nastroju, które przyniosły mu przydomek „polski Gaudi”.  Nagroda TOTUS za rok 2014 w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” została przyznana Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II, za wychowywanie kolejnych pokoleń Polaków w oparciu o wartości, jakie uosabiał św. Jan Paweł II, propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II i budowanie więzi między szkołami.

 W kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” laureatem został profesor doktor habilitowany nauk medycznych Zbigniew Chłap, patofizjolog, emerytowany profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  W uzasadnieniu przyznania nagrody kapituła podkreśliła społeczną działalność profesora oraz niesienie wraz z członkami Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”  pomocy medycznej najbardziej potrzebującym, nie mającym dostępu do świadczeń medycznych – bezdomnym, bezrobotnym, imigrantom.

Decyzją Kapituły statuetka „TOTUS medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” trafiła do Zespołu twórców Telewizji Polskiej i Polskiego Radia przygotowującego i realizującego uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II. Zespół wyróżniony został za  zaprezentowanie Kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II przez media publiczne w Polsce odbiorcom w kraju i zagranicą w bardzo szerokiej formule, obejmującej transmisje najważniejszych wydarzeń, specjalne audycje, a także produkcję filmów dokumentalnych i reportaży. W imieniu Zespołu statuetki odebrali Prezes TVP Juliusz Braun oraz Prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski. Otrzymaną nagrodę finansową laureaci przeznaczyli na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Wśród mecenasów Nagrody TOTUS byli Union Investment TFI, Pocztylion Arka PTE S.A. oraz Peter-Star Sp. z o.o. i Sp. – Sp.K.

Uroczystość wręczenia „katolickich Nobli” poprowadziła Grażyna Torbicka.  Galę uświetniły liczne występy artystyczne, m.in. Haliny Mlynkowej, finalistów „The Voice of Poland” – Mateusza Ziółko i Moniki Urlik oraz uzdolnionej Anety Nurcek i niewidomego muzyka grającego na fortepianie, Patrycjusza Kisły – stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Przed wydarzeniem wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu im. Biskupa Jana Chrapka. Indeksy na dziennikarstwo, politykę społeczną i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim otrzymali: Angelika Baran, Karolina Bonk, Seweryn Chojnacki, Anna Dąbrowska, Sylwia Farnalczyk, Aleksandra Krowicka, Paulina Lendzion, Katarzyna Michaliszyn, Michał Pietruszka, Justyna Sobocka, Edyta Szporko, Paulina Wołek. Wszystkim laureatom gratulujemy i witamy w rodzinie studentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Olga Szczesna

Biuro Prasowe