Dobiegł końca „Tydzień Misyjny”, „Misja Warszawy” trwa.

Dobiegł końca „Tydzień Misyjny” stanowiący część projektu „Misja Warszawy”. W dniach 15 – 22 kwietnia br. w stolicy Polski zorganizowano kilkadziesiąt wydarzeń będących świadectwem obecności Kościoła w przestrzeni publicznej. Koncerty, przedstawienia, konferencje, uliczne ewangelizacje, wspólna adoracja miały na celu dotarcie do tych, którzy zwykle nie przychodzą do kościoła. Choć „Tydzień Misyjny” już się skończył organizatorzy podkreślają, iż „Misja Warszawy” ciągle trwa.

„Tydzień Misyjny” wpisuje się w szerszy kontekst jakim jest „Nowa Ewangelizacja”, europejskie działania ewangelizacyjne zapoczątkowane w Paryżu. Podobne inicjatywy miały miejsce m.in. w Brukseli, Budapeszcie, Lizbonie czy Wiedniu.  Za sprawą Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza i Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Hosera do „Misji Warszawy” przyłączyło się 12 parafii stolicy Polski. Głównymi celami przedsięwzięcia są: zwiększenie liczby wierzących i praktykujących, współpraca z ośrodkami akademickimi oraz angażowanie parafian w ewangelizację.

Projekt podzielono na trzy obszary działań. Pierwszy z nich dotyczy parafii, które mają dotrzeć do osób zamieszkałych na ich terenie. Drugą przestrzenią ewangelizacji ma być środowisko akademickie. Trzecim zaś obszarem działań jest właśnie „Tydzień Misyjny”. Tę swego rodzaju manifestację wiary skierowano do ogółu warszawian. Głównymi wydarzeniami tygodnia był „Marsz Gwieździsty” i „Wieczór z Jezusem”. W niedzielę (22 kwietnia) od godz. 17:00. pod kościołem Św. Anny na Starym Mieście trwały śpiewy, modlitwy i adoracja Najświętszego Sakramentu. JE Kazimierz Kardynał Nycz pobłogosławił na koniec wszystkich zebranych.

Po zakończeniu tygodnia ewangelizacyjnego pojawiło się ponad dwadzieścia konkretnych propozycji dotyczących dalszej działalności. Wśród nich np. internetowa transmisja katechez czy też tworzenie parafialnych list mailingowych. Organizatorzy mają nadzieję na włączenie się w tę inicjatywę innych miast Polski. Jednocześnie przypominają o kolejnych ważnych wydarzeniach. Od 28 do 31 lipca br. ma odbyć się I Kongres Nowej Ewangelizacji w ramach „Przystanku Jezus” w Kostrzynie nad Odrą, a w dniach 7 – 28 października w Watykanie obradować będzie Synod Biskupów poświęcony Nowej Ewangelizacji. „Misja Warszawy” ma w zamyśle trwać „do końca świata i o jeden dzień dłużej”.

 

Daniel Kociołek