Doświadczenie obecności – rekolekcje wspólnoty kieleckiej

Rekolekcje wielkopostne to wyjątkowy czas pochylenia się nad obecnością – Chrystusa w Eucharystii i wspólnocie Kościoła. Doświadczyli tego stypendyści wspólnoty kieleckiej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podczas rekolekcji w Piotrkowicach.

 Rekolekcje odbyły się w weekend 10-12 marca u Karmelitów w podkieleckich Piotrkowicach. Tam młodzież rozważała trzy aspekty Eucharystii: Obecność, Ofiarę i Komunię. Wokół tych  fundamentów zorganizowano liczne konferencje, laboratoria i dyskusje.

Wspólny czas miał też wymiar praktyczny – ksiądz rekolekcjonista tłumaczył teoretyczne elementy Eucharystii.

– To było bardzo potrzebne, ponieważ znaków i symboli podczas Mszy Świętej uczymy się w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. Lata mijają, regularnie uczestniczymy w wydarzeniach Kościoła, ale niezbyt często mamy okazję, żeby tę wiedzę  usystematyzować. Powtórzenie, jaką symbolikę mają poszczególne elementy Eucharystii, pozwoli mi ją lepiej przeżywać – wspomina  jedna z uczestniczek rekolekcji.

Cisza i uroki natury małej miejscowości zdecydowanie sprzyjały medytacji Pisma Świętego. Stypendyści mieli okazję nie tylko znaleźć indywidualne przesłanie ukryte w przydzielonym fragmencie Pisma, ale też podzielić się nim z pozostałymi uczestnikami rekolekcji.

Obecność, chęć wzajemnego poświęcenia sobie czasu zdecydowanie wzmocniły wspólnotowe relacje i stały się dowodem na to, że Fundacja może stanowić prawdziwą drugą rodzinę.

Sara Świstak

GALERIA ZDJĘĆ