Dziecko to uwidoczniona miłość

Aborcji stanowczo mówimy NIE! Dnia 21.03.2013 r. o godzinie 17 na Placu Jana Pawła II w Olsztynie odbyła sie pikieta antyaborcyjna. Organizatorami demonstracji byli członkowie „Fundacji PRO- Prawo do Życia”. Celem spotkania była obrona tych, którzy nie mogą bronić się sami. Mowa tu o dzieciach zabijanych w państwowych szpitalach w majestacie prawa.

„Fundacja PRO” współpracuje z wieloma osobami w całej Polsce, które m. in. koordynowały w swoich regionach akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy broniącej nienarodzonych, organizowali wystawy i marsze dla życia. Fundacja skupia się na działaniach mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Podobne pikiety odbyły się w 17 miastach Polski a ich celem była mobilizacja społeczeństwa w obronie najsłabszych.

W pikiecie nie zabrakło oczywiście Nas – Stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Każdy przybyły Stypendysta poważnie potraktował manifestację i przygotował hasło o tematyce antyaborcyjnej: „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”; „Dziecko to uwidoczniona miłość”; „Kiedy śmieje się dziecko- śmieje się cały świat”; ” Dzieci – to przyszli ludzie”;” „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo; projektem, który nieustannie się urzeczywistnia; przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”. Państwo próbuje zepchnąć odpowiedzialność za los poczętego dziecka na kobietę, której też zostaje przypisane wyłączne prawo do decydowania w tej sprawie. Organizowanie referendum w sprawie dopuszczalności aborcji stanowi jawne naruszenie podstawowych praw człowieka. Ustawa z 1993 r. przyznaje prawo do życia i do ochrony prawnej każdej istocie ludzkiej od chwili poczęcia. A wiec prawo do życia należy do praw człowieka, których nikt nie może mu odebrać! Problemy psychiczne i psychosomatyczne kobiet po dokonaniu aborcji są ogromne, do których najczęściej zalicza sie: wystąpienie tzw. Zespołu Stresu Pourazowego, poczucie winy, wstydu i krzywdy, osamotnienie, utratę sensu życia, niepokój, trudności w relacjach z innymi a także depresję. Do tego dochodzą także skutki somatyczne takie jak: krwawienia, zakażenia dróg rodnych, bóle brzucha, zagrożenia związane z płodnością i rakiem piersi. Niewątpliwym i niepodważalnym argumentem przemawiającym przeciw aborcji jest fakt, iż życie trwa od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Mamy wiec obowiązek jego ochrony już od chwili zapłodnienia. Należy odkryć a przede wszystkim docenić życie, jego piękno i wartość będące sprawą pierwszorzędna! Małgorzata Szymecka