Dziękczynna Msza św. za darczyńców

Dzień Papieski to okazja do podziękowania za pontyfikat naszego wielkiego rodaka Papieża Jana Pawła II. Jedną z form dziękczynienia jest wspólne budowanie od 13-nastu lat Jego „żywego pomnika”, w postaci funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niewielkich miejscowości i niezamożnych rodzin.

Pomnik ten nie mógłby jednak powstać bez wsparcia ludzi dobrej woli. I to właśnie w ich intencji w niedzielę 24 listopada br. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, została odprawiona Msza Święta. Eucharystię sprawowali Ojcowie Jezuici oraz towarzyszący im przewodniczący Zarządu Fundacji ks. Prał. Jan Drob, który wygłosił kazanie do wszystkich parafian i gości.

W przygotowanie Mszy św. włączyli się stypendyści FDNT. Na koniec jedna z nich, Dorota Bęben, opowiedziała swoją historię związaną z fundacją oraz podziękowała za wszelkie ofiary składane podczas Dnia Papieskiego.

Jest to dla nas wielkie wsparcie. Dzięki darczyńcom, możemy studiować, rozwijać się duchowo i intelektualnie. Przede wszystkim fundacja to wspólnota niesamowitych ludzi, których jak powiedziała Dorota, odróżnia od jej innych znajomych to, że kiedy zwróci się do kogoś o pomoc, zawsze ją otrzyma. Skąd ten fenomen? Sami otrzymaliśmy wiele pomocy od innych osób i wydaje mi się, że teraz chcemy się nią po prostu podzielić.

W imieniu swoim oraz wszystkich stypendystów, składamy serdeczne Bóg zapłać darczyńcom i przyjaciołom wspierającym Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w czasie Dnia Papieskiego jak i całego roku.

 

Agnieszka Rojek