Raport „Niezrealizowany potencjał dzietności polskich rodzin”

Po konferencji naukowej „Rodzina się liczy” zorganizowanej 16. maja 2013 r. przez członków Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło pozostanie ślad. Nie tylko w postaci wniosków i pomysłów wypracowanych podczas dyskusji i wystąpień prelegentów. Publikacja o tytule „Niezrealizowany potencjał dzietności polskich rodzin” jest raportem z projektu badawczego zrealizowanego w celu pogłębienia przekazu majowego sympozjum.

Podczas konferencji usłyszeć można było wiele interesujących głosów i opinii, które płynęły zarówno ze środowisk akademickich, jak i bezpośrednio reprezentacji kręgów rodzinnych.

W sympozjum jako prelegenci udział wzięli: dr n. med. Konstanty Radziwiłł, b. prezes Naczelnej Izby Lekarskiej oraz wiceprezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, dr Stanisław Kluza – ekonomista, były Minister Finansów, Joanna Krupska, psycholog, Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, dr Imre Molnar w zastępstwie Miklósa Soltésza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier, a także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Obok tych nazwisk, można było usłyszeć także członków Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło: Esterę Michalak (absolwentkę położnictwa, żonę i matkę dwójki dzieci), Beatę Tkaczyk (absolwentkę polityki społecznej) oraz Annę Klaję (absolwentkę dziennikarstwa i doktorantkę w Instytucie Socjologii UW), kierownik projektu.

W publikacji przeczytać można pełen raport, z przedstawionymi wynikami badań jakościowych, ich interpretacją oraz recenzją prof. UW. dr hab. Ewy Leś z instytutu Polityki Społecznej, z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Społecznych UW. Oprócz analizy społecznej, skupiono się w niej na aspektach prawnych – głównie instrumentach polityki społecznej (autorka Beata Tkaczyk) oraz kwestiach psychologicznych, związanych z badaniami nad rozwojem małego dziecka (Aleksandra Grzybek). Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone z dużym rozmachem, obejmowało całą Polskę, zaangażowało się w nie kilkudziesięciu stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” głównie studentów kierunków społeczno-humanistycznych.

„Mamy nadzieję, że niniejszy raport pomoże wyjaśnić na czym polegają problemy z jakimi borykają się polskie rodziny. Natomiast dzięki wypracowanym rekomendacjom, będzie cennym narzędziem przy kreowaniu dalszych działań mających na celu zwiększenie poziomu dzietności w Polsce” – możemy czytać we wstępie Anny Klai.

Z całością raportu mnożna zapoznać się tutaj: POBIERZ (pdf)

 

A.G.