Dzień życie konsekrowanego – składamy życzenia

Wielebne Siostry!

Czcigodni Ojcowie!

Drodzy Bracia!

Dzień Życia Konsekrowanego to okazja, aby podziękować nie tylko za Waszą odwagę podążania za Chrystusem, ale także ofiarne zaangażowanie na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Śmiało możemy, nie tylko dziś, zaśpiewać Co by to było, gdyby was nie było… Dziękujemy za waszą modlitwę, dzielenie się wiarą, posługę słowa podczas rekolekcji, podejmowanie zadań wychowawców, kierowników, wolontariuszy medycznych, muzycznych i medialnych podczas obozów wakacyjnych. Przede wszystkim jednak dziękujemy za towarzyszenie indywidualne wielu naszym podopiecznym na drogach ich życia – rozeznania powołania, pokonywania wątpliwości czy lepszego poznania siebie.

Do słów wdzięczności dołączamy modlitwę, która płynie z naszych serc nie tylko dziś. Życzyć pragnie przede wszystkim – odnawianej każdego dnia miłości do Chrystusa i wytrwałości, gdyż jak pisał św. Jan Paweł II  – Ludzie świeccy oczekują od was, abyście byli przede wszystkim świadkami świętości i przewodnikami wskazującymi drogę do jej osiągnięcia w życiu codziennym.

Zarząd, pracownicy Biura i stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”