Spotkanie Szefów i Starostów wspólnot akademickich

Koniec sesji i zbliżające się rozpoczęcie kolejnego semestru to zawsze dla stypendystów Fundacji perspektywa nowych wyzwań i doświadczeń. W miniony weekend 19-20 lutego 2022 r. w szczególny sposób mieli okazję odczuć to studenci, którzy jednocześnie pełnią w wspólnotach akademickich Dzieła funkcję szefa, starosty lub zamierzają działać przy organizacji przyszłego Dnia Papieskiego jako koordynatorzy. W Dobrym Miejscu Dewajtis w Warszawie odbyło się spotkanie wszystkich funkcyjnych spośród studentów – stypendystów.

Głównym motywem spotkania było oczywiście ustalenie celów i planu ich realizacji na przyszły semestr akademicki, aby wspólnoty działały prężnie i jednolicie pod kątem działań formacyjnych, charytatywnych i organizacyjnych. Czas na rozmowę, prezentację dotychczasowych osiągnięć, dzielenie się doświadczeniami, wymiana skutecznych rozwiązań, a także wspólna modlitwa i Eucharystia utwierdzały uczestników spotkania w silnym poczuciu wspólnoty.

Stypendyści nie byli jedynymi uczestnikami spotkania. Modlitwie i organizacji przewodzili ks. Dariusz Kowalczyk, ks. Łukasz Nycz, a także ks. Paweł Walkiewicz, także w roli gospodarza spotkania. W sobotę 19 lutego do wspólnej pracy nad harmonogramem działań Szefów i Starostów włączyła się pani Monika Gawracz, a podsumowaniem minionego Dnia Papieskiego i planowaniem kolejnego zajęła się pani Marzena Sawuła. W spotkaniu wzięli udział również goście spoza Fundacji. Byli nimi małżeństwo Ola i Tomek Kawiorscy, założyciele wspólnoty Królowej Pokoju w Warszawie. Poprowadzili oni blok dyskusyjny dotyczący znaczenia i roli lidera we wspólnocie. Ostatnim punktem sobotniego programu było spotkanie z ks. Wojciechem Drozdowiczem, proboszczem parafii bł. Edwarda Detkensa, a także twórcą i pierwszym prowadzącym program Ziarno.

W tym miejscu jeszcze raz chcemy podziękować wszystkim uczestnikom spotkania, a więc Szefom, Starostom i Koordynatorom Dnia Papieskiego za pełnioną posługę, silne zaangażowanie w życie Fundacji i aktywne uczestnictwo w minionym Spotkaniu Szefów i Starostów wspólnot.

Paulina Muszyńska

GALERIA ZDJĘĆ