Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” solidarnie z Ukrainą

Dramatyczne wydarzenia w Ukrainie, do których doszło w czwartek 24 lutego rano, kiedy wojska rosyjskie brutalnie zaatakowały militarnie Ukrainę napełniają nas wszystkich ogromnym smutkiem i budzą oczywisty sprzeciw. Informacje o zbrojnej napaści na niepodległy kraj rodzą solidarność z narodem Ukraińskim, z którego wywodzi się część absolwentów, obecnych stypendystów oraz wielu przyjaciół Fundacji.

Cała rodzina fundacyjna – zarząd, pracownicy i stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – przyłącza się do żarliwej modlitwy o pokój, o którą zaapelował Ojciec Święty Franciszek w duchu solidarności z Ukrainą. Prosił o nie także Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisław Gądecki.

Powtarzamy zatem z wiarą słowa św. Jana Pawła II: „Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Obdarz nas pokojem!”

Od wielu lat Fundacja przyznaje stypendia edukacyjne m.in. młodym Ukraińcom uczącym się w Polsce. Program stypendialny wyrażający się zarówno wsparciem materialnym jak i pomocą duchową oraz formacyjną wobec osób pochodzących z Ukrainy chcemy kontynuować i w miarę możliwości rozwijać.