Spotkanie koordynatorów diecezjalnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Coroczne spotkanie koordynatorów diecezjalnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” to okazja do podsumowania podejmowanych działań, wymiany doświadczeń i wyznaczenia nowych kierunków pracy.

Tegoroczne spotkanie koordynatorów diecezjalnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, a zarazem przewodniczący Rady Fundacji. W słowie skierowanym do uczestników spotkania podziękował za zaangażowanie i trud. Jednocześnie wskazał, że misja Fundacji wciąż jest aktualna, gdyż dzisiejszy świat potrzebuje mocnych fundamentów prawdy, które nakreślił w swoim nauczania św. Jana Pawła II.

Podczas spotkania uczestnicy mogli wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy wygłosił o. Rafał Sztejka SJ, który pokazał wzajemne przenikanie się pontyfikatów św. Jana Pawła II i papieża Franciszka. Ojciec mocno podkreślał, że papież Franciszek realizuje wiernie program odnowy Kościoła, który św. Jan Paweł II nakreślił w Novo millennio ineunte. Drugie wystąpienie przygotowała Paulina Worożbit, absolwentka programu stypendialnego i menager ds. kampanii społecznych Fundacji. W swoim referacie „Duszpasterz w mediach społecznościowych” wskazała na potrzebę i sposób budowania przez duchownych marki osobistej w przestrzeni wirtualnej i wykorzystania mediów społecznościowych w ewangelizacji.

Podczas spotkania zostały podsumowane działania podejmowane przez Fundację w 2021 r., a także zostały zaprezentowane plany dotyczące XXII Dnia Papieskiego, obozów wakacyjnych i programu formacyjnego.

Spotkanie w dniach od 28 lutego do 1 marca odbywało się z Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej.

ks. Łukasz Nycz

GALERIA ZDJĘĆ