Formacja stypendystów z Tarnowa

18 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie formacyjne stypendystów diecezji tarnowskiej zorganizowane przez ks. Tadeusza Michalika.

Wydarzenie to było szczególne z kilku powodów. Jednym z nich był fakt, iż wziął w nim udział przewodniczący Zarządu Fundacji ks. Dariusz Kowalczyk. Kolejnym powodem była obecność nowych stypendystów, którzy niedawno zostali włączeni do programu stypendialnego. Centralnym punktem spotkania była Msza Święta, podczas której homilię wygłosił Ksiądz Przewodniczący. W swoim wystąpieniu przedstawił on genezę powstania Fundacji, akcentując przy tym rolę, jaką wśród fundacyjnych działań pełnią letnie obozy formacyjno-integracyjne.

Po Mszy Świętej miała miejsce mniej oficjalna część spotkania podczas, której stypendyści mogli się wzajemnie poznać i posłuchać księdza Dariusza, który opowiadał o fundacyjnych inicjatywach.