Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomaga Ukraińcom

Od wielu lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje stypendia edukacyjne także młodym Ukraińcom uczącym się w Polsce. W tym roku Fundacja planuje objąć dodatkową opieką stypendialną kolejnych 50 osób z grona młodych uchodźców z Ukrainy. Jest to długofalowy program pomocy materialnej, duchowej i psychologicznej trwający aż do zakończenia studiów.

Już dzisiaj w pomoc uciekającym przed wojną w Ukrainie osobom włączają się stypendyści Fundacji. Jednym z miejsc zaangażowania jest Kraków, gdzie w zorganizowanym przez Kościół punkcie pomocowym na Dworcu Głównym pracuje kilkadziesiąt wolontariuszy z Fundacji. Pełnią oni wielogodzinne dyżury, udzielają informacji, których uchodźcy potrzebują, rozdają posiłki, wodę, ubrania, akcesoria higieniczne, wspierają swoją obecnością uciekających przed wojną.

Stypendyści studenci włączają się w pomoc uchodźcom w swoich miastach akademickich – np. w Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, Warszawie. Sortują ubrania, rozdają posiłki, animują czas dzieciom. Młodsi stypendyści angażują się w zbiórki pieniędzy, żywności i artykułów chemicznych organizowane w parafiach i szkołach na terenie całej Polski.

W ramach jałmużny wielkopostnej wspólnoty akademickie przygotowują „wielkanocne koszyki” darów dla uchodźców z Ukrainy. Znajdą się w nich: zabawki, materiały edukacyjne i słodycze dla dzieci, a także żywność i środki chemiczne. Dary zostaną przekazane do miejsc zakwaterowania uchodźców, w których spędzą święta.

W tym roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąca” organizuje dla nastolatków z Ukrainy „Wakacje z uśmiechem”. Trzy, trwające tydzień spotkania odbędą się w Wyższych Seminariach Duchownych w Warszawie, Radomiu i Opolu. W każdym z nich udział weźmie około 100 młodych ludzi z Ukrainy, którymi jako wolontariusze będą się opiekować stypendyści studenci Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W programie „Wakacji z uśmiechem ” znajdą się zajęcia edukacyjne, sportowe i integracyjne oraz zwiedzanie i wypoczynek. Spotkania mają na celu zapewnienie dzieciom odpoczynku, prezentację osoby św. Jana Pawła II oraz poznanie historii i kultury Polski.