Gdańscy stypendyści modlili się za zmarłego Prymasa

9 lutego 2012 roku w Katedrze w Oliwie odbyła się Msza św. za zmarłego śp. Ks. Kardynała Józefa Glempa Msza za PrymasaPrymasa Polski. Uczestniczyło w niej wielu duchownych z Metropolii Gdańskiej, a także kilku przedstawicieli z innych wyznań i religii. Mszy przewodniczył Biskup Andrzej Suski, ordynariusz toruński, zaś homilię wygłosił Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Eucharystia była dziękczynieniem za lata posługi, a przede wszystkim za te chwile spędzone w naszych regionach. Pod koniec mszy świętej została odsłonięta tablica poświęcona świętej pamięci prymasów Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa.Na uroczystości można było dostrzec wiele pocztów sztandarowych, Kompanię Honorową Marynarki czy też orkiestrę Morskiej Straży Granicznej. Pośród tłumu przedstawicieli różnych organizacji byliśmy także my – przedstawiciele gdańskich stypendystów. Prymas był osobą związaną z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Z wieloma naszymi kolegami i koleżankami spotkał się na obozie integracyjnym pod hasłem „uczyńmy człowieka” w 2003r., w Krakowie.

Emanuela Kuptz – diecezja gdańska