Geniusz kobiety – adwentowe spotkania on-line stypendystów FDNT

Czy św. Jan Paweł II był feministą? Skąd wynika szczególna godność kobiety? Jaka jest jej rola w życiu społecznym? Na te i pokrewne pytania podczas adwentowych spotkań on-line próbowali odpowiadać stypendyści-uczniowie.

Tegoroczne spotkania on-line stypendystów-uczniów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dotyczą zagadnień męskości i kobiecości. Podczas serii adwentowych spotkań uczestnicy zastanawiali się na tym w czym objawia się ››geniusz‹‹ kobiety?

Każde spotkanie rozpoczynało się konferencja na temat źródeł godności kobiety w świetle nauczania św. Jana Pawła II. „Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka” – pisał papież w Liście apostolskim do kobiet „Mulieris dignitatem” (łac. godność kobiety). Podkreślał, że „nasze czasy oczekują na objawienie się owego ››geniuszu‹‹ kobiety, który zabezpieczy wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że jest człowiekiem! I dlatego, że ››największa jest miłość‹‹”. Z okazji konferencji Narodów Zjednoczonych w Pekinie w 1995 r. Jan Paweł II wystosował List do kobiet „A ciascuna di voi”. Wspomniane dokumenty były również inspiracją podczas pracy w grupach, gdy stypendyści poszukiwali odpowiedzi na pytania w jaki sposób objawia się ››geniusz‹‹ kobiety w byciu żoną i matką, pracy zawodowej, budowaniu relacji oraz życiu zakonnym.

W spotkaniach wzięło udział 670 stypendystów, którym towarzyszyli kapłani posługujący w Biurze Fundacji: ks. Dariusz Kowalczyk, ks. Paweł Walkiewicz i ks. Łukasz Nycz. Podczas grup dzielenia posługę podjęło 36 wolontariuszy zarówno sióstr zakonnych, jaki i stypendystów-studentów.

Ks. Łukasz Nycz