II SYMPOZJUM Z CYKLU „RODZINA SIĘ LICZY”

23 marca 2015r. odbędzie się II sympozjum w ramach cyklu „Rodzina się liczy”, organizowane przez „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło” oraz Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym tematem tegorocznego sympozjum będzie wizerunek rodziny prezentowany i kreowany w mediach.

Swoje obserwacje w tym temacie zaprezentują przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony i promocji pozytywnego wizerunku rodziny, oraz dziennikarze i aktorzy m.in.: Małgorzata Kożuchowska – aktorka telewizyjna i teatralna, oraz Tomasz Terlikowski – publicysta, filozof, dziennikarz.

Głos zabiorą również: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – dziekan wydziału Studiów nad rodziną UKSW, dr hab. Monika Przybysz – specjalista ds. public relations, wykładowca UKSW, Ks. Dr hab. Józef Kloch – Rzecznik Prasowy Konferencji Episkopatu Polski, Dr hab. prof. UW Grażyna Firlit-Fesnak – specjalista w zakresie nauk o polityce oraz mgr Agnieszka Całek – specjalista ds. nowych mediów, asystent w IDMiKS UJ, Członek „Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło”.

Wydarzenie adresowane jest do młodych ludzi, przyszłych rodziców, studentów, a także środowisk dziennikarskich i medialnych.

Cykl sympozjów „Rodzina się liczy” zapoczątkowany został w maju 2013 roku, tematem  rodziny w jej aspekcie społeczno-gospodarczym. Przedstawiono wówczas wyniki ogólnopolskiego badania jakościowego na temat postaw i oczekiwań młodego pokolenia, planującego założenie rodziny. Owocem tego spotkania jest projekt badawczy i publikacja pt. „Niezrealizowany potencjał dzietności polskich rodzin”.

Organizatorzy – „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło” tworzą młodzi ludzie, którzy właśnie ukończyli studia, zakładają własne rodziny i propagują nauczanie św. Jana Pawła, doceniając wartość, jaką posiada rodzina.

Widzieliście już spot promujący wydarzenie?
https://www.youtube.com/watch?v=fkuP8BhkAQk