Informacje o pracy biura Fundacji w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i związane z tym ograniczenia prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” telefonicznie (numery komórkowe) lub mailowo.
Potrzebne dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.