Inicjatywy związane z XI Dniem Papieskim

Akcje podjęte w związku z obchodami XI Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy” przyjęły różną postać – od konferencji naukowych wygłaszanych w uniwersyteckich aulach, przez gry i zabawy edukacyjne dla dzieci, aż po rozgrywki i zawody sportowe.

We Wrocławiu 8.10.2011 r. przypada na VI Zlot Cyklistów. Z kolei fakt, iż jest to przeddzień Dnia Papieskiego zaowocował mini pielgrzymką rowerową, która będzie przebiegała szlakiem franciszkańskich kościołów. W niedzielę Skauci Europy we współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość zorganizowali grę pt. Jan Paweł II w mieście spotkań. Zaś tydzień później wyjdzie tradycyjna piesza pielgrzymka do Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Królowa Jadwiga jest patronką wyboru Jana Pawła II na papieża.

Nie mniej dzieje się w mniejszych miejscowościach. Puławy postawiły na walory artystyczne, organizując konkursy plastyczne pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy” oraz przegląd pieśni i piosenki religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”. Oprócz tego odbędzie się tam Parafiada Rodzin, zorganizowana przez MOSIR oraz rowerowy wyścig po kremówki.

Bogatym programem religijnym i naukowym może poszczycić się Lubaczów, gdzie 9 października odbędzie się Msza Św. inaugurująca XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej celebrowana przez J.E. Ks. Biskupa dra Wacława Depo, po której nastąpi otwarcie wystawy pt. „W drodze na Kresy” – 20 rocznica wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie. Odbędzie się także przemarsz drogą papieską do konkatedry, przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Lubaczowa. Apel Jasnogórski w Sanktuarium przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, przemarsz pod pomnik Błogosławionego Jana Pawła II, przy kościele. św. Karola Boromeusza i modlitwa do Błogosławionego Jana Pawła II. Na końcu zaś mieszkańcy miasta złożą wiązanki kwiatów i zapalą znicze, by o 21.37 złączyć się w chwili modlitewnej ciszy. Dnia 13 października odbędzie się wykład Pawła Kosteckiego Media w nauczaniu Jana Pawła II, doktoranta na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Także i wspólnoty akademickie stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zamierzają uświetnić Dzień Papieski. Wspólnota kielecka organizuje koncert Magdaleny Welc i czuwanie. W Lublinie, na ulicach miasta, odbędzie się happening, stypendyści będą także odwiedzać różne parafie. Happening odbędzie się także w Bydgoszczy, gdzie wspólnota akademicka zadbała również o konferencje oraz wykłady na temat modlitwy, które odbędą się w seminarium duchownym. Na Rynku zostanie postawiona podobizna Ojca Świętego, gdzie mieszkańcy miasta będą mogli zapalać znicze lub świeczki. A od godziny 21.00 będzie miało miejsce całonocne czuwanie w katedrze bydgoskiej, podczas którego będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Pełne kalendarium wydarzeń lokalnych