Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski XIV Dzień Papieski obchodzić będziemy 12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”.  Uroczystość będzie wydarzeniem szczególnym ze względu na przeżywaną w tym roku kanonizację Papieża Polaka. Towarzyszące wspólnemu dziękczynieniu przypomnienie pontyfikatu Jana Pawła II będzie stanowiło zachętę do podążania drogą świętości we współczesnym świecie.

„Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerują świętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni. Warto podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku jego kanonizacji.” – mówił ks. Dariusz Kowalczyk, członek Zarządu Fundacji.

Corocznym obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy wiele inicjatyw o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym. Organizowane są koncerty, happeningi, wystawy, panele dyskusyjne, apele modlitewne i czuwania. Bardzo ważny jest również aspekt charytatywny tego wydarzenia, który stanowi zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji.

Zbiórka uliczna przeprowadzona podczas XIII Dnia Papieskiego obejmowała 245 sztabów i trwała w całym kraju od 6 do 22 października 2013 roku. Przy kościołach i na ulicach miast około 100 tys. wolontariuszy zbierało pieniądze na program stypendialny. Dodatkowo w okresie od 15 września do 31 października możliwe było wsparcie Dzieła poprzez akcję sms -ową, linię audiotele i bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji. Suma zebranych podczas zbiórki publicznej oraz przykościelnej pieniędzy wyniosła 7 650 426,55 złotych.

Fundacja obejmuje pomocą prawie 2500 utalentowanych młodych ludzi z niezamożnych rodzin, dając im szansę na rozwijanie pasji i talentów oraz kontynuowanie edukacji. Tylko w 2013 roku do grona stypendystów dołączyło 179 osób w wieku gimnazjalno – licealnym, a prawie 300 maturzystów rozpoczęło studia. Dzięki wsparciu społeczeństwa możemy budować żywy pomnik Jana Pawła II

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i przyjaciołom Fundacji za okazywane wsparcie i dobro!

 

fot. Michał Ziółkowski