Janowi Pawłowi II in memoriam – wspólnota toruńska

14 marca 2015r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbył się koncert Oratoryjny Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu” w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA” im. Bogumiła Łepeckiego, związany z obchodami dziesiątej rocznicy śmierci Jana Pawła II . Nasza Wspólnota miała zaszczyt uczestnictwa w tym nadzwyczajnym wydarzeniu. W sobotni wieczór zebrało się wiele ważnych osobistości, w tym Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego, będący głównym inicjatorem spotkania. Większą część sali zajmowali uczniowie Liceum Polonijnego z Warszawy. Spotkanie składało się z dwóch części- pierwszą stanowiło powitanie, liczne podziękowania w stronę Pana Marszałka, przemówienia uczniów oraz dyrekcji wspomnianego liceum, a także ks. dr Pawła Nowogórskiego, dyrektora Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, który uprzytomnił zebranym, jak ważna i potrzebna była męka Chrystusa oraz przybliżył równie ważną tajemnicę krzyża. Drugą, wyczekiwaną przez wszystkich, częścią był koncert. Każdy utwór przynosił coś nowego, poprzez dźwięki docierał coraz bardziej do ludzkich serc, dusz, umysłów. Przytaczane słowa Jezusa dostarczały jeszcze głębszych doznań. Wywoływały łzy, wpędzały w zamyślenie…

To niesamowite przeżycie, wzbudzające ogrom uczuć, które ciężko ubrać w słowa. Dzięki temu koncertowi zrozumiałam jeszcze bardziej, jak wielkim i wspaniałym człowiekiem był nasz papież Jan Paweł II. Zobaczyłam, że my, gdzieś wmieszani w tłum tamtej sali stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, jesteśmy Bożym darem, a Fundacja naszą drugą rodziną.

                                                                               Gabriela Pogroszewska

                                                                                  Wspólnota toruńska