Już wkrótce jubileuszowy XV Dzień Papieski!

Koncert na Placu Zamkowym w Warszawie, apel modlitewny w łączności z Papieżem Franciszkiem a także platforma modlitewna „Rodziny za rodziny” to tylko niektóre z form obchodów jubileuszowego  XV Dnia Papieskiego. Tegoroczny Dzień Papieski odbędzie się 11 października 2015 r. pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Głównym organizatorem wydarzeń jest obchodząca w tym roku jubileusz 15-lecia Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” a także „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło”.

Hasło XV Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Patron Rodziny” jest bezpośrednim nawiązaniem do zwołanych przez Papieża Franciszka obrad XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym, które odbędą się w dniach 4-25 października 2015 r. w Rzymie. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której misją jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła II, poprzez tegoroczne obchody podkreśla szczególną troskę Papieża Polaka o świętość i trwałość rodzin. Wydarzeniom XV Dnia Papieskiego przyświecają słowa św. Jana Pawła II, że „rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.” 

Centralne obchody XV Dnia Papieskiego rozpoczną się uroczystą Galą Totus na Zamku Królewskim w sobotę, 10 października. Jak co roku statuetkami nagrodzeni zostaną Ci, którzy poprzez swoją działalność propagują nauczanie św. Jana Pawła II. W niedzielę, 11 października o godzinie 10.30 odprawiona zostanie Msza Święta w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Zaraz po niej spod pomnika Mikołaja Kopernika na wyruszy muzyczno-modlitewny przemarsz o nazwie „Pod Prąd”. Stypendyści, wraz z mieszkańcami miasta, chcą tym samym poprzez taniec i śpiew zachęcić do wspólnych obchodów XV Dnia Papieskiego. Przemarsz przejdzie przez Plac Piłsudzkiego i zakończy się na warszawskim Placu Zamkowym, gdzie chwilę po nim otwarte zostanie Miasteczko Rodzinne. Obok kolumny Zygmunta w godzinach 12.00-18.00 przewidziano pokazy chemiczne, kursy pierwszej pomocy, czytanie bajek przez gości miasteczka, m.in.. księdza Kardynała Kazimierza Nycza, a także zdjęcia rodzinne, zajęcia plastyczne oraz pełną tańca i śpiewu Wyspę Przygód. Głównym punktem obchodów XV Dnia Papieskiego będzie Koncert Galowy, który o godzinie 16.00 rozpocznie się na placu przed Kościołem Akademickim św. Anny w Warszawie. Wystąpią m.in. José Feliciano, siostry Steczkowskie, rodzina Karpiel-Bułecka z kapelą góralską oraz rodzina Cugowskich. Koncertowi towarzyszył będzie Apel Modlitewny w intencji polskich rodzin, prowadzony przez zespół muzyczny stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – „Tylko Ty”.

XV Dzień Papieski obchodzony będzie na terenie całej Polski, a także poza jej granicami. Happeningi, miasteczka rodzinne i koncerty  – to tylko niektóre z punktów przygotowanych w ramach tegorocznych obchodów. Duchowy wymiar wydarzenia w tym roku pogłębi przygotowana przez stypendystów Fundacji platforma modlitewna „Rodziny za rodziny”, która umożliwi modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II  w intencji wybranych rodzin (www.rodzinyzarodziny.pl).

Podczas obchodów Dnia Papieskiego prowadzona jest zbiórka funduszy umożliwiających realizację programu stypendialnego. Dzieło to można wesprzeć podczas zbiórki publicznej, przeprowadzanej w kraju i za granicą w dniach 4-22 października, zbiórki przykościelnej w niedzielę Dnia Papieskiego, a także wysyłając SMS o treści „POMOC” pod numer 74 265 (4,92 zł z VAT) oraz wpłacając środki na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” o nr. 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.dzielo.pl

Obchody Dnia Papieskiego swoim patronatem obejmują: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Gość Niedzielny, Tygodnik Niedziela, „Idziemy” oraz Przewodnik Katolicki.

Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomaga blisko 2500 gimnazjalistów, licealistów i studentów. Co roku organizuje ogólnopolski Dzień Papieski, podczas  którego zbierane są fundusze na stypendia. Idea istnienia Fundacji opiera się na upamiętnieniu Pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz na formacji duchowej i wyrównywaniu szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin i małych miejscowości. Fundacja, która w tym roku obchodzi 15-lecie działalności, została powołana do istnienia przez Konferencję Episkopatu Polski w roku 2000 jako pokłosie pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w roku 1999.