Jak wspólnie zbudować „Żywy Pomnik” świętego Papieża Polaka?

XV Dzień Papieski „Jan Paweł II – Patron Rodziny” obchodzony będzie na terenie całej Polski, a także poza jej granicami. Happeningi, miasteczka rodzinne i koncerty  – to tylko niektóre z punktów przygotowanych w ramach tegorocznych obchodów. 

Podczas obchodów Dnia Papieskiego prowadzona jest zbiórka funduszy umożliwiających realizację programu stypendialnego. Dzieło to można wesprzeć podczas zbiórki publicznej, przeprowadzanej w kraju i za granicą w dniach 4-22 października, zbiórki przykościelnej w niedzielę Dnia Papieskiego, a także wysyłając SMS o treści „POMOC” pod numer 74 265 (4,92 zł z VAT) oraz wpłacając środki na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” o nr. 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.dzielo.pl

Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomaga blisko 2500 gimnazjalistów, licealistów i studentów. Co roku organizuje ogólnopolski Dzień Papieski, podczas  którego zbierane są fundusze na stypendia. Idea istnienia Fundacji opiera się na upamiętnieniu Pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz na formacji duchowej i wyrównywaniu szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin i małych miejscowości. Fundacja, która w tym roku obchodzi 15-lecie działalności, została powołana do istnienia przez Konferencję Episkopatu Polski w roku 2000 jako pokłosie pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w roku 1999.