Kard. Nycz do studentów: „Trzeba, żebyście byli ze szkoły świętego...

W ramach obozu studenckiego w Koszalinie stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” udali się w czwartek, 12 lipca, do Kołobrzegu. Uroczystą Mszę świętą w tamtejszej Bazylice Konkatedralnej sprawował Przewodniczący Rady Fundacji, ks. Kard. Kazimierz Nycz. Przybył on na zaproszenie Prezydentów Koszalina i Kołobrzegu, Zarządu oraz stypendystów Fundacji.

Ksiądz Kardynał w homilii skierowanej do młodych ludzi zwrócił uwagę na hasło obozu „Koszalin – Serce Pomorza”:

Serce Pomorza wskazuje na coś, co jest niezwykle ważne, ponieważ wiemy jak ważne jest w organizmie ludzkim serce. Jak bez serca organizm ludzki nie potrafi funkcjonować. Bez mocnego, zdrowego serca nie potrafi dobrze i pięknie żyć. Ta ziemia jest ważna w życiu naszej Ojczyzny – Polski. Nie tylko współcześnie przez to, że otwiera całej naszej Ojczyźnie drogę przez Bałtyk do całego świata północnego i nie tylko. Ale jest ważna i piękna dlatego, że ma swoją ważną, długą i piękną historię.

Kardynał mówił o tym, że to właśnie w Kołobrzegu w 1000 r. powstało biskupstwo misyjne, które było jednym z trzech na terenie ówczesnej Polski. To na tym terenie przez wiele lat biło duchowe serce naszej Ojczyzny.

Przewodniczący Rady Fundacji zwrócił studentom uwagę, aby w swoim życiu byli ludźmi jednania:

Kościół jest i powinien być wszędzie tam, gdzie trzeba, ludzi jednać z Bogiem i między sobą. Kościół nie może być tam, gdzie dokonuje się jakiekolwiek jątrzenie, przeciwstawianie ludzi przeciwko sobie. To jest wasze zadanie!

Na zakończenie Metropolita Warszawski zaapelował:

Trzeba, żebyście byli ze szkoły świętego Jana Pawła II. To za jego życia powstała Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i on o tym wiedział. On akceptował ten wymiar Fundacji, którym jest pomoc zdolnej młodzieży, żeby mogła studiować, żeby mogła się uczyć, rozwijać i rosnąć na wspaniałą polską młodzież. Dlatego bierzcie wszystkie cechy jego charakteru i osobowości. To był człowiek pojednania, człowiek budzenia w ludziach miłości. Każdy, kto go spotykał, każdy, z kim zamienił chociaż jedno zdanie, czuł miłość, która rozpala ludzkie serca. Takiej miłości wszystkim nam bardzo potrzeba.

W godzinach popołudniowych młodych ludzi w charakterystycznych żółtych koszulkach można było spotkać na ulicach i plażach Kołobrzegu. Stypendyści przybyli tam dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Olgierda Geblewicza, który ufundował specjalny pociąg relacji Koszalin-Kołobrzeg.