Karol Wojtyła Fellowship

 

 

Proszę was, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo.
Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało

 

Jan Paweł II, Koszalin, 1 czerwca 1991 r.

 

 

Wybitni naukowcy zapraszają studentów do interesującego projektu

 

Misją programu Karol Wojtyła Fellowship jest kształtowanie wiedzy i charakteru młodych ludzi – przyszłych polskich elit – dając im oparcie w źródłach kultur polskiej i europejskiej: w Jerozolimie, Atenach i Warszawie.

 

Karol Wojtyła Fellowship to program akademicki, poprzez który chcemy zaoferować to, czego nie oferuje już uniwersytet – konfrontację wiary i wiedzy oraz grę o największą intelektualną stawkę, szukanie odpowiedzi na pytania dotyczące Boga i naszej, polskiej i europejskiej, tożsamości. Chcemy to robić w najlepszym gronie, z najwybitniejszymi polskimi intelektualistami: prof. Jadwigą Staniszkis, prof. Bohdanem Cywińskim, a także czołowymi przedstawicielami średniego pokolenia polskich myślicieli: prof. Krzysztofem Wieleckim, dr. Sebastianem Dudą, dr. Rafałem Tichym, Wojciechem Arndtem, Piotrem Kaznowskim i Janem Filipem Staniłką. Karol Wojtyła Fellowships to tworzenie wspólnoty – wspólnoty pokolenia i wspólnoty między pokoleniami.

 

 

TEMATY seminariów

 

Cena polskości. O powstaniu styczniowym na Litwie

Prowadzący: prof. Bohdan Cywiński

 

To seminarium powinno stać się refleksją nad historycznymi i współczesnymi problemami w pojmowaniu polskości na Kresach. Biorąc za podstawę do rozważań temat  zrywu powstaniowego na Litwie celem będzie odpowiedź na pytania o patriotyzm i asymilację oraz o ówczesną koncepcję radykalnej walki rosyjskiego imperium z polskością i katolicyzmem.

 

Bóg Adama

Prowadzący: prof. Krzysztof Rutkowski

 W tym wyjątkowym kursie chcemy sięgnąć do źródeł polskości. A źródła zawsze tkwią tam, gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem. Naszym przewodnikiem będzie prof. Krzysztof Rutkowski, wybitny znawca Mickiewicza, ezoteryki, rzeczy przyziemnych i metafizycznych. Jeśli bowiem chcemy zrozumieć polskość, musimy cofnąć się do jej źródeł – tzn. do Mickiewicza właśnie, a stamtąd, przez romantyzm, do Jana Pawła II.

 

Religie i władza

Prowadzący: prof. Jadwiga Staniszkis

 Prof. Jadwiga Staniszkis należy do tych współczesnych myślicieli, którzy dostrzegli, że nowoczesności nie można zrozumieć bez teologii. I nie chodzi tu tylko o polską nowoczesność, którą wciąż kształtuje tomizm, broniący się przed coraz większą siłą nominalizmu, ale również o nowoczesność europejską, gdzie nominalizm zaczął dominować, i azjatycką, która operuje zgodnie z założeniami konfucjanizmu.

 

Bóg Pawła

Prowadzący: dr Rafał Tichy, dr Sebastian Duda i Piotr Kaznowski

To seminarium poprowadzi trzech wybitnych katolickich intelektualistów – Sebastian Duda, Piotr Kaznowski i Rafał Tichy, których dzieli wszystko, ale łączy miłość do św. Pawła. Stąd kurs, w którym poprowadzą nas do źródeł chrześcijaństwa

 

Rozwój narodów

Prowadzący: Jan Filip Staniłko

Źródłem polskości jest republikanizm, o czym będzie przekonywał Jan Filip Staniłko. „Ponieważ człowiek jest istotą społeczną, ostatecznie po zerwaniu następuje powolny proces odbudowy więzi – zawsze już jednak w innej, dostosowanej do nowej rzeczywistości, postaci. Powoli też odbudowuje się, wyrastając z postkolonialnych i klientelistycznych ograniczeń, młoda narodowa elita. Polska potrzebuje dziś establishmentu, czyli ludzi godnych zaufania, którzy stają się liderami, ponieważ są pewni siebie i wysoce kompetentni w swoich dziedzinach.

 

 

Prawo naturalne

Prowadzący:  Wojciech Arndt

 Wieloletni prezes Fundacji Ius et Lex (a także wybitny maratończyk) Wojciech Arndt wychodzi poza paradygmat pozytywistyczny, który dominuje w prawie, aby dotrzeć do jego teologicznych i filozoficznych fundamentów. W tej perspektywie nie jawi się ono jako zbiór przepisów, ale jako próba realizacji racjonalnego porządku na ziemi.

 

 

 

ZAANGAŻOWANIE uczestników programu KWF

 

Studentom proponujemy udział w wyjątkowej przygodzie intelektualno-formacyjnej u boku polskich myślicieli i naukowców m.in. w ramach seminariów akademickich, nieformalnych konsultacji, konsultacji z profesorami, szkół letnich, kursów mistrzowskich. To, i jeszcze więcej, oferujemy w ramach programu Karol Wojtyła Fellowships.

 

Program KWF skonstruowany jest tak, by każdy, w zależności od chęci i czasu, mógł rozwijać się intelektualnie, a także stawać się z biegiem lat inspiracją dla swojego środowiska – solą ziemi, światłem świata.

W nieniejszy Program można zaangażować się w dwojaki sposób – być li tylko uczestnikiem seminariów akademickich (1 lub więcej) w ramach programu KWF,lub pracować w wąskim gronie środowiska Karol Wojtyla Fellowships.

Co w zamian?

 

Proponujemy:

 

a)      przynależność do środowiska Karol Wojtyła Fellowships, intelektualnych i duchowych spadkobierców całokształtu nauczania Papieża Polaka;

b)      pierwszeństwo w przyjęciu na wybrane seminaria z poziomu rozszerzonego;

c)      seminarium dedykowane: Bóg Pawła (prowadzenie: dr Sebastian Duda, Piotr Kaznowski, dr Rafał Tichy), w ramach którego możliwe są konsultacje naukowe;

d)     nieformalne spotkania i indywidualną pracę nad esejami z dr Sebastianem Dudą, Piotrem Kaznowskim i dr Rafałem Tichym;

e)      konsultacje z profesorami – praca nad artykułami naukowymi (tutorial z prof. Krzysztofem Rutkowskim, prof. Jadwigą Staniszkis, prof. Bohdanem Cywińskim));

f)       kursy mistrzowskie z wybitnymi intelektualistami z Polski i ze świata (m.in. dr Kieran Flanagan);

g)      publikacje prac, zaproszenie do prowadzenia wybranych wydarzeń naukowo-kulturalnych, udział wydarzeniach współorganizowanych z Centrum Myśli Jana Pawła II;

h)      planowane szkoły letnie:

 • Grenada (Hiszpania): Church fathers now
 • Rzym (Włochy)
 • Żmiąca (Polska): Dangerous liaisons. Religion and Modernity
 • Żmiąca (Polska): Paweł, Adam, Bóg

 

 

Wiara na Pierwszym

 

Projekt naukowych debat poświęcony przenikaniu się tradycji wiary i rozumu, wpisujący się w obchodzony przez Kościół Katolicki Rok Wiary. Będą to też społeczne dyskusje o dialogu w kontekście wiary, kultury i rozwoju nauki/wiedzy. Sama nazwa projektu ma skłaniać do refleksji o miejscu wiary w naszych wyborach i deklaracjach, a także nawiązywać do przestrzeni naszego Centrum, jaką jest nowo otwarte 1 Piętro (miejsce debat). Cykl debat będzie tez rozszerzoną ofertą dla młodych intelektualistów chcących poszerzać swą wiedzę w ramach programu Karol Wojtyla Fellowships.

 

Dialog to wyzwanie polegające w istocie na przekształcaniu relacji między ludźmi, między narodami i ludami w życiu religijnym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.  Jest to wyzwanie miłości Chrystusa do ludzi, którą uczeń musi odtworzyć we własnym życiu (Jan Paweł II, EiAf nr79).

 

TEMATY DEBAT

 

 

I. Świętego Bonawentury teologia historii, wokół myśli J. Ratzingera

(skład: prof. Zybertowicz, dr Rafał Tichy, Piotr Kaznowski)

II. Pięć ksiąg Tory, o książce prof. Pawła Śpiewaka (tradycja żydowska i katolicka)

(skład: prof. Paweł Śpiewak, prof. Jan Grosfeld, Stas Wojciechowski (rabin), dr Rafał Tichy)

III. No God – No Art., czyli czy sztuka potrzebuje Piękna?

IV. Grzech strukturalny

V. Biznes i etyka, każdy ma swoją? Wiara i biznes

VI. Teologia narodu Jana Pawła II

VII. Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina

VIII. Wiara i psychologia

IX. Wokół książki Agaty Bielik-Robson – „Mesjański witalizm i filozofia”

X. Wiara i nauka

XI. Życie embrionu (z cyklu KNS) wiara i życie

XII. Bernd Witte czyli Żydowska tradycja i literacka nowoczesność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI KWF

 

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 lutego 2013 roku.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 11 lutego 2013 roku.
 • Rozpoczęcie zajęć: 18 lutego 2013 roku.

 

Rekrutacja odbywa się on-line. Zgłoszenia należy przesłać na adres:

kwf@centrumjp2.pl 

 

Przewidujemy dwie kategorie udziału w programie

I seminaria ogólne

Chętnych do wzięcia udziału w seminariach prosimy o:

 1. zaznaczenie w nagłówku e-maila „Seminaria”;
 2. wybranie od jednego do trzech seminariów;
 3. załączenie listu motywacyjnego (dlaczego takie właśnie seminaria?) oraz CV.

 

II program zaawansowany

Kandydatów do dziesięcioosobowego grona Karol Wojtyła fellows prosimy o:

 1. zaznaczenia w nagłówku listu „Karol Wojtyła fellow”;
 2. wybranie co najmniej jednego seminarium;
 3. przesłanie CV, listu motywacyjnego i konspektu eseju na dowolnie wybrany temat, który zamierzają rozwinąć w ramach programu (do 2000 znaków).

 

Przyjęci do grona Karol Wojtyła fellows muszą dysponować czasem na seminarium dedykowane, indywidualne spotkania z opiekunami programu, a także jedną ze szkół letnich oraz podsumowujące spotkanie w Żmiącej.

 

Koordynatorem rekrutacji i programu jest

 

Angelika Metzger

ametzger@centrumjp2.pl